Samtal vid brunnar: Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik

Samtal vid brunnar: Introduktion till religionspedagogikens teori och didaktik

Larsson, Rune

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-83-9

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 142 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 151 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 161 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 166 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 170 kr/st - spara 10%

189 kr

inkl. moms

Beskrivning

Dagens religiösa landskap kännetecknas av att den globala världen har blivit påtagligt närvarande i det lokala.

Vi lever i en religiös och kulturell mångfald som både skapar möjligheter för berikande möten och rädslor inför det okända.

I detta ligger en utmaning för såväl skolans religionsundervisning som de religiösa gemen skapernas undervisning och praktiserade religiositet.

Hur bygger man broar mellan olika livstolkningar, och hur utvecklar man förmågan att leva tillsammans i en religiös och kulturell mångfald?

Denna bok beskriver undervisning och lärande som ett »samtal vid brunnar», där deltagarna delar erfarenheter och upptäcker hittills okända världar tillsammans.

Genom en kombination av fakta kunskaper och respekt, förståelse och förmåga till inlevelse erbjuds möjligheter till berikande möten.

Dessa goda »samtal» kan aldrig begränsas till schemalagd tid utan är något som pågår överallt där människor möts.

SAMTAL VID BRUNNAR är tänkt som en introduktion till religions pedagogikens teori och didaktik. Den kan användas i grund utbildningen av religionslärare och pedagogiska medarbetare i kyrkor och andra religiösa gemenskaper men också för fortbildning och fördjupning.

Boken har vuxit fram ur många års undervisning i religionspedagogik, där möten med studenter tvingat till eftertanke.

En annan inspirationskälla och »brunn» att ösa ur har varit samtal med kollegor runt om i världen, som bidragit till vidgade horisonter.

Rune Larsson är universitetslektor emeritus i praktisk teologi och religionspedagogik vid Lunds universitet.