Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Livshjälp

0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Otillräcklig: varför vår tid moral skapar psykisk ohälsa hos unga

Libris

Man säger att ni är lata. Att ni bara gör det ni har lust med. Att ni bara tänker på er själva. Att ni är historielösa. Helt beroende av era mobilt...

0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
319 kr
319 kr - 319 kr
319 kr

En introduktion till Själavårdslandskapet

Artos & Norma

En introduktion till Själavårdslandskapet är mer än en historisk översikt. Den sätter in dagens fokus på individ och emotionella behov i sitt samma...

0 kr - 0 kr
0 kr
319 kr
319 kr - 319 kr
319 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr

Filosoferna (II): den moderna världens födelse och det västerländska tänkandet 1776-1900

Arken

De filosofer som översköljdes av modernitetens första chockvåg försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De upplevde den amerikanska ...

269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr

Bättre än vi trodde: att förvandlas som människa och kyrka

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr

Som ringar på vattnet

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr

Religion som resurs: Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr
198 kr
198 kr - 198 kr
198 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Att inse skillnaden

Arken

198 kr
198 kr - 198 kr
198 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr

Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola

Arken

279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
224 kr
224 kr - 224 kr
224 kr
79 kr
79 kr - 79 kr
79 kr

Utmaningsdriven undervisning: Hur kyrkan kan dela tro och liv

Arken

224 kr
224 kr - 224 kr
224 kr
79 kr
79 kr - 79 kr
79 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Lev mer, tänk mindre

Norstedts

Lev mer, tänk mindre visar hur du med hjälp av metoden metakognitiv terapi (MCT) kan bli fri från depression och nedstämdhet. Terapiformen håller p...

95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr

Terapeuten i fokus

Natur & Kultur

I vårt arbete med människors lidande får vi en fantastisk möjlighet att se mening i det vi gör - samtidigt ser vi sjukskrivningssiffrorna lysa rött...

249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr

Från och med Gud - om trons språk och rimlighet

Katedralakademin

Storkyrkan är en reformatorisk katedral. Här har språk och undervisning spelat avgörande roller genom seklerna. Och gör så alltjämt. På kyrkans öst...

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
319 kr - 319 kr
319 kr
319 kr - 319 kr
319 kr

Varseblivningens fenomenologi

Daidalos

"Varseblivningens fenomenologi" är ett av den fenomenologiska traditionens centrala verk. Maurice Merleau-Ponty utarbetar här ett övergripande pers...

319 kr - 319 kr
319 kr
319 kr - 319 kr
319 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr

Ärligt talat – dialog som livshållning

Katedralakademin

Dialog är vägen till kunskap i vår tid. När vi lyssnar och knyter an till varandras erfarenheter blir vi medvetna om vår roll som deltagande observ...

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
69 kr - 69 kr
69 kr
69 kr - 69 kr
69 kr

När en kompis mår dåligt

Argument

Häftet är lättläst och ger en mängd praktiska tips. Här finns också hänvisningar till webbsidor och telefonjourer dit man kan vända sig för att få ...

69 kr - 69 kr
69 kr
69 kr - 69 kr
69 kr
185 kr - 185 kr
185 kr
185 kr - 185 kr
185 kr

Själaringning

Arkendev

Mammor dör varje dag, men det som på något sätt alltså är vardag kan ändå vara en känslomässig katastrof för dem som blir kvar. Själaringning är en...

185 kr - 185 kr
185 kr
185 kr - 185 kr
185 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr

Guide till den perfekta familjen - finns den?

Libris

Ännu en bok om föräldraskap. Behövs det verkligen? När man blivit förälder så kryllar det av goda råd från alla håll och kanter, vare sig man ber...

209 kr - 209 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
150 kr - 150 kr
150 kr
150 kr - 150 kr
150 kr

Helighet och barmhärtighet

EFK

Sluitrapport från Evangeliska Frikyrkans arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer 2021-2023. Detta är slutrapporten från Evang...

150 kr - 150 kr
150 kr
150 kr - 150 kr
150 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Om döendets vardag

Artos & Norma

Vi kommer alla någon dag att dö. Med tiden kommer vi att konfronteras med familjemedlemmars, vänners, grannars och kollegors död. I den här boken b...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Upptäck kärlekens olika språk - för män

Sjöbergs

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
175 kr - 175 kr
175 kr
175 kr - 175 kr
175 kr

100 kreativa tips - Att ge vidare sin tro till barnen

Hyllerud

https://youtu.be/Ol6JNFDbvyE

175 kr - 175 kr
175 kr
175 kr - 175 kr
175 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr

Alla vill till himlen men få vill ju dö

Pärlan

Alla vill till himlen men få vill ju dö Vad skulle du göra om du inte var rädd för att dö? Hösten 2017 får Staffan Hellström besked om spridd (oc...

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr
169 kr - 169 kr
169 kr
169 kr - 169 kr
169 kr

I tider av sorg

Pärlan

Hur är det när döden inte är chockartad och den man sörjer kanske långsamt började försvinna för flera år sedan? Hur bearbetar man det? Vid långvar...

169 kr - 169 kr
169 kr
169 kr - 169 kr
169 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr

Religionssociologins pionjärer i Sverige

Artos & Norma

Religionssociologin i Sverige har sina rötter i efterkrigstidens växande sociologiska och kyrkohistoriska forskning som Berndt Gustafsson (1920 197...

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr

Historiens mening : ett försök till en filosofi om det mänskliga ödet

Artos & Norma

Berdjajev, Nikolaj

119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

En värdig död: katolska perspektiv

Veritas

LIVETS SLUT – vare sig det gäller mig själv eller någon närstående – är något som vi alla ställs inför, förr eller senare. Kanske känns tanken på a...

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr

Befrielse... : en lyrisk essä om livsåskådningar

Artos & Norma

Den här boken vill befinna sig i mittpunkten för vår samtida debatt om ateism och tro, om religion och frihet. Alla människor betraktar emellanåt l...

119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr

Moralens nycklar : en bok om dygder

Artos & Norma

Möller, Göran

119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr

Judisk mystik : ur psykologisk synvinkel

Artos & Norma

Geels, Antoon

149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Min vän Björn: och vad han lärde mig om livet

Mondial

»Jag tror inte det är du som är grejen«, säger jag. »Det tror inte jag heller«, svarar Björn utan att blinka. »Du är bara en riktigt bra radio som ...

95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr

Religion och konflikt. Komplexa samband, komplexa orsaker

Artos & Norma

Religion har varit en komponent i ett stort antal konflikter under de senaste decennierna. Varför är det så? Hur inverkar religion på konflikter? I...

279 kr - 279 kr
279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr

Oordnade tankar kring Guds kärlek och andra texter

Faethon

Simone Weil (19091943) var en fransk filosof vars betydelse bara verkar öka med tiden. Då inte bara hennes filosofisk-­litterära verk, utan också m...

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
239 kr - 239 kr
239 kr
239 kr - 239 kr
239 kr

Profeten

Max Ström Bokförlag

Profeten är en av vår tids mest citerade böcker. Gibrans starka och innerliga texter om livets alla skeden har i hundra år berört miljontals männis...

239 kr - 239 kr
239 kr
239 kr - 239 kr
239 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr

Tryggare kan ingen vara?: anknytning, religion, andlighet och sekularitet

Fri Tanke

För miljarder människor är andliga erfarenheter den främsta källan till mening, tröst och trygghet. Trots att det finns många exempel på hur olika ...

0 kr - 0 kr
0 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
289 kr - 289 kr
289 kr
289 kr - 289 kr
289 kr

Om kärlek: Konsten att älska

Arkendev

Den rikskända prästen Olle Carlsson skriver tillsammans med sin livskamrat, journalisten Fotini Carlsson, om det tidlösa ämnet kärlek. I reflektion...

289 kr - 289 kr
289 kr
289 kr - 289 kr
289 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr

Stå ut med de andra: en bok om kärlek och enhet

Verbum

Går det att hålla samman gemenskaper och relationer trots stora skillnader? Kyrkor ska per definition vara gemenskaper av olikheter och är uppman...

0 kr - 0 kr
0 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

En villkorad gemenskap: Hbtq, sexualitet och kristen frikyrklighet

Makadam

Homosexualitet, bisexualitet, trans och queer har under lång tid utgjort ett laddat ämne i kristna frikyrkor. Vissa samfund har i takt med samhälle...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr

Bikten - sakrament och praktik

Artos & Norma

Det talas påfallande lite om bikten i Svenska kyrkan, ett sakrament som nära nog fallit i glömska. I den här boken sägs något om hur det kommer sig...

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
208 kr - 208 kr
208 kr
208 kr - 208 kr
208 kr

Modet att ingenting göra: när orden inte räcker till

Libris

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning. När orden inte räcker till... Vad är tröst när ingen tröst finns at...

208 kr - 208 kr
208 kr
208 kr - 208 kr
208 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr

Alla kan dö

Arkendev

Hur orkar man leva när man vet att man när som helst kan dö? Journalisten Anna Lindman och tecknaren Nina Hemmingsson förenas i sin rädsla och best...

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
Slutsåld
309 kr - 309 kr
309 kr
309 kr - 309 kr
309 kr

Att älska livet mer än dess mening

Natur & Kultur

Hur kan man öva sig i det andliga livet och hur upplever man tron? Att älska livet mer än dess mening är en personligt hållen reflektionsbok där O...

309 kr - 309 kr
309 kr
309 kr - 309 kr
309 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr

Vidgade perspektiv på lidandets problem

Dialogos

Lidande och ondska utgör realiteter i vår värld som vi människor, oavsett gudstro och livsåskådning, på något sätt måste förhålla oss till. Samtid...

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
55 kr - 55 kr
55 kr
55 kr - 55 kr
55 kr

Själavårdens elementa

Lutherstiftelsen

Pastorala och själavårdande erfarenheter som varje präst har nytta av.

55 kr - 55 kr
55 kr
55 kr - 55 kr
55 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr

Lotsa barn: Att fostra med känsla och sunt förnuft

Norstedts

Om den svåra konsten att fostra med förnuft och känsla skriver åttabarnspappan och barnläkaren Lars H. Gustafsson. Han resonerar kring olika former...

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
Slutsåld
249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr

Religiøse USA - sekulære Europa

Arkendev

Det er efterhånden blevet en kliché, at USA er et religiøst samfund, og Europa er sekulariseret. Når man ser nærmere på klichéen, opdager man, at v...

249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
Slutsåld
89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr

Bokstaven dödar men anden ger liv – Om religion som konstart eller tillvarons poesi

Katedralakademin

https://www.kyrkanstidning.se/nyhet/fred-och-klimat-viktigt-jubilerande-kg-hammar

89 kr - 89 kr
89 kr
89 kr - 89 kr
89 kr