Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kyrkan

0 kr - 0 kr
0 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr

Öppna ditt hjärta i bön och bot

Artos & Norma

Beredelsen att börja gudstjänsten med att be om och få ta emot Guds förlåtelse har en viktig plats i Svenska kyrkans gudstjänstliv och själavård. D...

0 kr - 0 kr
0 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
318 kr
318 kr - 318 kr
318 kr

Griftetal

Verbum

I Svenska kyrkan hålls över 60 000 begravningsgudstjänster varje år. Det gör griftetalet till en av de vanligaste texterna att skriva för många prä...

0 kr - 0 kr
0 kr
318 kr
318 kr - 318 kr
318 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr

Bättre än vi trodde: att förvandlas som människa och kyrka

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr
598 kr
598 kr - 598 kr
598 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr

Theodor Wåhlin

Arken

598 kr
598 kr - 598 kr
598 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr

Som ringar på vattnet

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
115 kr
115 kr - 115 kr
115 kr
359 kr
359 kr - 359 kr
359 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Gör också våra kalla hjärtan brinnande - Societas Sanctæ Birgittæ 1920-2020

Arken

359 kr
359 kr - 359 kr
359 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
130 kr
130 kr - 130 kr
130 kr

Jag vill också vara en ängel

Arken

259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
130 kr
130 kr - 130 kr
130 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
114 kr
114 kr - 114 kr
114 kr

Identitet och gestaltning: Väckelseforskning i akademi och kyrka

Arken

229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
114 kr
114 kr - 114 kr
114 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
429 kr
429 kr - 429 kr
429 kr

Kyrkoordning 2024: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan

Verbum

Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och f...

0 kr - 0 kr
0 kr
429 kr
429 kr - 429 kr
429 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr

From Bible to Midrash

Arken

95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr

Resan till befrielse: Med bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete

Arken

269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr

Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola

Arken

279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Kyrkan och dopet idag: Om dop i 2010-talet

Arken

189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
556 kr - 556 kr
556 kr
556 kr - 556 kr
556 kr

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, del II

Verbum

Kyrkohandbok del II innehåller ordningar för vignings-, sändnings-, mottagnings- och invigningshandlingar. Enligt Kyrkomötets beslut tas Kyrkohan...

556 kr - 556 kr
556 kr
556 kr - 556 kr
556 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Jesusrevolutionen

Sjöbergs

Jesusrörelsen förändrade kyrkan – och den kan förändra dig Gud har alltid varit passionerad när det kommer till att förvandla osannolika människor...

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr

Kristus igår och idag : Om Guds son i kyrkans gudstjänst

Församlingsfakulteten

Småskriften visar på sambandet mellan det Jesus gjorde och lärde igår, under den jordevandring som finns omvittnad i evangelierna, och vad Jesus gö...

59 kr - 59 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
258 kr - 258 kr
258 kr
258 kr - 258 kr
258 kr

En salig blandning

Arkendev

Tidigt i rörelsen kring kyrklig förnyelse blev kyrkodagar en viktig arbetsform. Dessa dagar karakteriseras av bön och arbete, av liturgi, studier o...

258 kr - 258 kr
258 kr
258 kr - 258 kr
258 kr
180 kr - 180 kr
180 kr
180 kr - 180 kr
180 kr

Gud till pris och ära : Stockholms katolska stift i ett nytt millennium

Veritas

»Gud till pris och ära« (In laudem gloriæ) – så lyder det valspråk som karmelitbrodern Anders Arborelius valde då han av påve Johannes Paulus II år...

180 kr - 180 kr
180 kr
180 kr - 180 kr
180 kr
169 kr - 169 kr
169 kr
169 kr - 169 kr
169 kr

Tänk att jag får predika!

Ordfirman

Fröjden, det är få möjlighet att brottas med bibeltexter. Att fundera på teologin, leta i vad andra har sagt om texten och att stava sig igenom den...

169 kr - 169 kr
169 kr
169 kr - 169 kr
169 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Idealitet i förändring: Medarbetarskap i kyrkan

Verbum

Ett blomstrande ideellt engagemang berikar kyrkans verksamhet och ger livet mening. På så sätt har idealiteten en djupt teologisk grund från kyrkan...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
214 kr - 214 kr
214 kr
214 kr - 214 kr
214 kr

Tillsammans är vi Svenska kyrkan

Verbum

Svenska kyrkans verksamheter bygger på kompetenta, engagerade och ansvarstagande medarbetare. En del medarbetare har uppdrag som ideella, några som...

214 kr - 214 kr
214 kr
214 kr - 214 kr
214 kr
347 kr - 347 kr
347 kr
347 kr - 347 kr
347 kr

Kyrkoherdeuppdraget

Verbum

Med personliga berättelser från tretton kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Bokens redaktörer Peter Andreasson och Maria Åkerström är kyrkoherdar med lån...

347 kr - 347 kr
347 kr
347 kr - 347 kr
347 kr
349 kr - 349 kr
349 kr
349 kr - 349 kr
349 kr

Var är Jesus? Ungas röster om konfirmandundervisning

Verbum

Sverige är ett idag mångkulturellt och flerreligiöst samhälle där unga människor växer upp med tillgång till ett stort antal möjliga tolkningsramar...

349 kr - 349 kr
349 kr
349 kr - 349 kr
349 kr
299 kr - 299 kr
299 kr
299 kr - 299 kr
299 kr

Dopet som hantverk - Gudtjänstkreativitet och liturgisk taktik i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan

Artos & Norma

Dopet är en central ritual i den kristna kyrkans liv och historia, och i dag döps närmare tusen svenskar varje vecka. Men trots dopets teologiska s...

299 kr - 299 kr
299 kr
299 kr - 299 kr
299 kr
150 kr - 150 kr
150 kr
150 kr - 150 kr
150 kr

Helighet och barmhärtighet

EFK

Sluitrapport från Evangeliska Frikyrkans arbetsgrupp för bearbetning av frågan om samkönade relationer 2021-2023. Detta är slutrapporten från Evang...

150 kr - 150 kr
150 kr
150 kr - 150 kr
150 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr

Heliga rum i dagens Sverige

Artos & Norma

119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr

Vägskäl : pingströrelsens kursändring under 1950-talet

Artos & Norma

Alvarsson, Jan-Åke

139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr

Bön vision skapande : i herrens vingård

Artos & Norma

Redaktör: Hagerfors, Ingemar

139 kr - 139 kr
139 kr
139 kr - 139 kr
139 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr

Ecclesia semper reformanda : texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik

Artos & Norma

Under 2017 firas reformationsjubileet, 500 år av reformation , som det heter. Begreppet reformation förstås på olika sätt. En del menar att reforma...

149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr

Från bönhusrörelse till samarbetskyrka : EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976 : en utvecklingsfas speglad i riksperspektiv

Artos & Norma

Skelleftebygden är känd för att vara en genuin EFS-bygd. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens lokalförening där EFS i Skellefteå ville vara en inomk...

149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Aplagårdar och klosterliljor : 800 år kring Vadstena klosters historia

Artos & Norma

Aplagårdar och klosterliljor berättar den märkliga historien om Vadstena klosterträdgårdar. Samtidigt finns också en klargörande skildring av klost...

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
49 kr - 49 kr
49 kr
49 kr - 49 kr
49 kr

Protestantism eller katolicitet?

Artos & Norma

Författare: Tjørholm, Ola Författare: Brodd, Sven-Erik

49 kr - 49 kr
49 kr
49 kr - 49 kr
49 kr
58 kr - 58 kr
58 kr
58 kr - 58 kr
58 kr

De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia

Artos & Norma

De osedda dagar vi möter med tröst, så diktade C O Rosenius i en psalm. En strof som vill ge trygghet inför framtiden i det liv som vi har att möta...

58 kr - 58 kr
58 kr
58 kr - 58 kr
58 kr
133 kr - 133 kr
133 kr
133 kr - 133 kr
133 kr

Bortom protestantismen

Artos & Norma

Redaktör: Hagberg, Markus

133 kr - 133 kr
133 kr
133 kr - 133 kr
133 kr
895 kr - 895 kr
895 kr
895 kr - 895 kr
895 kr

Matrikel för Svenska kyrkan 2023

Verbum

I Matrikel för Svenska kyrkan finns Svenska kyrkans organisation med dess stift och församlingar samt en kort historik över alla stift och dess bis...

895 kr - 895 kr
895 kr
895 kr - 895 kr
895 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr

Leva mission tillsammans

EFS

Som kyrka har vi såväl en kallelse som en längtan att nå nya människor med evangeliet. Vi vet ju att en relation med Jesus är vad människan mest av...

50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr

Glad att predika

Books-On-Demand

Det är inte var och en förunnat att leverera en slagkraftig predikan, söndag efter söndag, skrev jag i en uppgift på en homiletiktentamen. Ändå har...

298 kr - 298 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
347 kr
347 kr - 347 kr
347 kr

Handbok för trygga och säkra verksamheter

Verbum

Handbok för trygga och säkra verksamheter ger er kunskap och vägledning att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys, en metod för att identifiera och...

0 kr - 0 kr
0 kr
347 kr
347 kr - 347 kr
347 kr
110 kr - 110 kr
110 kr
110 kr - 110 kr
110 kr

Guds ords tjänare

Lutherstiftelsen

Om prästen och förkunnelsen, något utökad upplaga. 152 sid.

110 kr - 110 kr
110 kr
110 kr - 110 kr
110 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr

Bikten - sakrament och praktik

Artos & Norma

Det talas påfallande lite om bikten i Svenska kyrkan, ett sakrament som nära nog fallit i glömska. I den här boken sägs något om hur det kommer sig...

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
39 kr - 39 kr
39 kr
39 kr - 39 kr
39 kr

Box till Guds barns trygghet

EFS

Box till Guds barns frihet band I-IV

39 kr - 39 kr
39 kr
39 kr - 39 kr
39 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr

Postilla II

Lutherstiftelsen

Inbunden bok. Samfundet Libris. 623 sidor. Den fallna människans salighets-ordning föreställd uti betaktelser över kyrkoårets sön- och högtidsdaga...

125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
Slutsåld
55 kr - 55 kr
55 kr
55 kr - 55 kr
55 kr

Hur predikan bygges upp

Lutherstiftelsen

Lärobok i predikans disposition.

55 kr - 55 kr
55 kr
55 kr - 55 kr
55 kr
75 kr - 75 kr
75 kr
75 kr - 75 kr
75 kr

Collegium Pastorale

Lutherstiftelsen

”Nordens biskop” Eric Pontoppidan (1698–1764) i sin bok Collegium pastorale practicum.1 Där har han samlat all den lärdom han gav som ledning till ...

75 kr - 75 kr
75 kr
75 kr - 75 kr
75 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr

Tretton predikningar

Lutherstiftelsen

Språkligt bearbetad utgåva för nutida läsare av ”Schartau-klassikern” Femton predikningar. Redan under Schartaus levnad började hans egna predikout...

125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr

Biblisk katekes

Lutherstiftelsen

På fredagarna infann sig en trogen skara till Schartaus katekesförklaringar: barn, akademiker och äldre tjänarinnor. Han följde den nya katekesutve...

125 kr - 125 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr

Trösteord i livets strid

Lutherstiftelsen

Luther, Mårten

0 kr - 0 kr
0 kr
125 kr
125 kr - 125 kr
125 kr
Slutsåld