Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

EFS

0 kr - 0 kr
0 kr
0 kr - 0 kr
0 kr

Affischer EFS

EFS

0 kr - 0 kr
0 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr

Andlig adel

EFS

Andlig Adel av Gunnar Kärrbom är historien om en grupp människor i det övre samhällsskiktet som greps av väckelsen under 1800-talet, och med sina i...

195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr

Anteckningsbok

EFS

Anteckningsbok med linjerade sidor.

50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr

Att låta ordet verka

EFS

Ett perspektiv på reformationen som inte alltid kommer fram är att det var en gräsrotsrörelse. I denna bok möter vi i svensk översättning Luthers k...

215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr

Bortom bergen - med glädjebud till omorofolket i Etiopien

EFS

Bortom bergen handlar om hur evangeliet nådde Bodji I provinsen Wollega I västra Etiopien. Gamachu Danu berättar om de fem expeditioner till Oromo,...

119 kr - 119 kr
119 kr
119 kr - 119 kr
119 kr
39 kr - 39 kr
39 kr
39 kr - 39 kr
39 kr

Box till Guds barns trygghet

EFS

Box till Guds barns frihet band I-IV

39 kr - 39 kr
39 kr
39 kr - 39 kr
39 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Confessio Augustana – Augsburgska bekännelsen nyöversatt och kommenterad

EFS

Augsburgska bekännelsen i nyöversättning med kommentarer och parafrasering. EFS vill ge ett bidrag för fördjupad reflektion och kunskap utifrån ett...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr

Det stora uppdraget

EFS

Den 15 mars 1866 landsteg de tre första missionärerna utsända av EFS på vad som idag är Eritreas kust. Det blev början till ett 150-årigt missionsa...

135 kr - 135 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr

Du blir vad du älskar

EFS

I boken Du blir vad du älskar visar James K. A. Smith att vem och vad vi tillber fundamentalt formar våra hjärtan. Och även om vi strävar efter att...

0 kr - 0 kr
0 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr

En Josuageneration

EFS

Detta är en bok riktad till en generation som hungrar efter Gud. Jonas Nordén _tar sin utgångspunkt i berättelsen om när Israels folk intog det utl...

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr

Forma kristna gemenskaper – vilken är Guds roll och vilken är vår?

EFS

Har vi gjort allt bakvänt? När vi synade vårt sätt att bygga församling på och jämförde det med hur de första kristna gjorde, insåg vi att vi i mån...

0 kr - 0 kr
0 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Framtiden tillhör oss

EFS

Med klimatförändringar och pandemin i färskt minne hör vi om ökande våld och hot om krig. Mörka moln skuggar vår framtid och hoppet sviktar. Var fi...

195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Gräv där du står: om vardagsevangelisation

EFS

Du vaknar utvilad och pigg, redo för en ny vecka. Äntligen måndag! Fylld av förväntningar på den dag som just har grytt går du in i badrummet, betr...

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr

Gud om pengar

EFS

Pengar, ägodelar och förvaltarskap tillhör de mer omskrivna ämnena i Bibeln. Denna bok behandlar frågor om vad Bibeln säger om pengar, vad som utmä...

195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Guds barns trygghet I

EFS

Detta är första delen i en unik serie med hittills opublicerade handskrivna predikoutkast av Rosenius, kompletterade och tolkade i dagens ljus av b...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
750 kr - 750 kr
750 kr
750 kr - 750 kr
750 kr

Guds barns trygghet I-IV i box

EFS

I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse producerats. Detsamma gäller sångtexter och musik. Det som inte håller ...

750 kr - 750 kr
750 kr
750 kr - 750 kr
750 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Guds barns trygghet II

EFS

Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen, om boken: ”I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse produc...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Guds barns trygghet III

EFS

I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse producerats. Detsamma gäller sångtexter och musik. Det som inte håller ...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Guds barns trygghet IV

EFS

I varje tid under kyrkans historia har god men också mindre god förkunnelse producerats. Detsamma gäller sångtexter och musik. Det som inte håller ...

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Gustava och bröderna i Östafrika

EFS

I oktober 1869 påbörjade Gustava von Platen sin resa till Östafrika för att förenas med sin fästman, missionären Bengt Peter Lundahl. Tillsammans m...

0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
235 kr - 235 kr
235 kr
235 kr - 235 kr
235 kr

Helkyrklighet – om kyrkans fullhet

EFS

Kyrkan står vid ett vägskäl. Enfald eller mångfald? Konformitet är inte detsamma som enhet. Kristi kyrka har aldrig varit likriktad eller strömlinj...

235 kr - 235 kr
235 kr
235 kr - 235 kr
235 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr

Hemmakyrka

EFS

Dela tro och Bibel med varandra oavsett ålder! Hemmakyrka är hjälpen för grupper med blandade åldrar, exempelvis hemgruppen eller familjen, som lä...

129 kr - 129 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr

Herrens bön i Martin Luthers utläggning 1519

EFS

Martin Luther undervisade om vikten av att be och om hur man ber. Han koncentrerade undervisningen till Herrens bön. Det är en erfaren bedjare som ...

215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
110 kr
110 kr - 110 kr
110 kr

Kompass för livet – en praktisk troslära

EFS

Vi behöver veta hur den kristna tron sitter ihop, och framför allt hur det vi möter i livet hör ihop med Gud. Sådan kunskap hjälper oss att leva, t...

129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
110 kr
110 kr - 110 kr
110 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr

Korsets teologi

EFS

I fyra nyöversatta texter av helt olika karaktär får du möta Luther när han skriver om ett av reformationens mest centrala teman – korsets teologi....

215 kr - 215 kr
215 kr
215 kr - 215 kr
215 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Kraftfulla rötter som ger hopp

EFS

I Guds väsen förenas nutiden, dåtiden och framtiden och den som lär känna honom kan också få del av ett vidare perspektiv. Berättelserna om hur Gud...

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr

Kristi kyrka: Om kyrkans kännetecken

EFS

Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det omistliga saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats? Denna bok tar sig engagerat an dessa ...

249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr

Leva mission tillsammans

EFS

Som kyrka har vi såväl en kallelse som en längtan att nå nya människor med evangeliet. Vi vet ju att en relation med Jesus är vad människan mest av...

50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Må detta nå Monsieur Stjärne - Krigstidskorrespondens mellan Etiopens kejsare och och en svensk missionär

EFS

Lejonet av Juda stam har segrat Kejsare Haile Sellassie I Av Gud utvald, konungarnas konung av Etiopien Må detta nå Monsieur Stjärne!

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Maranata!

EFS

Maranata uppstod som en kristen väckelserörelse i Mellansverige under 1960-talet med ursprung i Pingströrelsen. De tre ledargestalterna, Donald Ber...

0 kr - 0 kr
0 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr

Martin Luther - bibelöversättaren

EFS

Boken om Martin Luther som bibelöversättare vill bland annat visa hur Luthers översättning av Bibeln fick stor betydelse för andra översättningar, ...

135 kr - 135 kr
135 kr
135 kr - 135 kr
135 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

May this reach Monseiur Stjärne

EFS

After the Second World War the relations between Emperor Heile Sellasie (1892-1975) and the Swedish missionary Per Stjärne (1895-1984) came to play...

179 kr - 179 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
Slutsåld
129 kr - 129 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr

Med Gud i verkligheten - bortom klyschor och fromma fasader

EFS

Vad gör jag när Gud tycks frånvarande, mörkret tätnar och svaren jag lärt mig inte längre bär? Jag behöver inte ge upp. Det går att söka vidare och...

129 kr - 129 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr

Mission i omvandling : EFS arbete i Tanzania 1938-2015

EFS

EFS arbete i Tanzania har en dramatisk bakgrund. Vintern 1935–1936 utvisades alla EFS missionärer från Eritrea, Etiopien och Somalia i samband med ...

59 kr - 59 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr

Musik och teologi

EFS

Boken är en antologi med bidrag av en rad författare från olika discipliner och yrkesområden som alla belyser temat musik och teologi utifrån olika...

189 kr - 189 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
79 kr - 79 kr
79 kr
79 kr - 79 kr
79 kr

Plånbok

EFS

79 kr - 79 kr
79 kr
79 kr - 79 kr
79 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Samarbetskyrkan – en fråga om ecklesiologiskt kapital

EFS

Denna bok bygger på en teologisk kvalitativ fallstudie av samarbetskyrkan, en form som i drygt 50 år använts i EFS och Svenska kyrkans gemensamma a...

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr

Som ringar på vattnet

EFS

När vår ”bokföring” av fromma gärningar kontra våra synder granskas, kommer alltid resultatet att hamna på minus. Men det är tack och lov inte denn...

0 kr - 0 kr
0 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
0 kr - 0 kr
0 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr

Tillbaka till friheten: Att tänka lutherskt idag

EFS

Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – ...

0 kr - 0 kr
0 kr
179 kr
179 kr - 179 kr
179 kr
45 kr - 45 kr
45 kr
45 kr - 45 kr
45 kr

Välsignat givande

EFS

Många kristna har ett kluvet förhållande till pengar och givande. Å ena sidan vet vi att Bibeln utmanar oss på detta område – utmanar oss rejält. Å...

45 kr - 45 kr
45 kr
45 kr - 45 kr
45 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr

Växa i lärjungaskap

EFS

Lärjungaskap är en avgörande fråga för svensk kristenhet idag. Jesus själv är tydlig med att det är han som bygger sin kyrka. Vår kallelse är att v...

50 kr - 50 kr
50 kr
50 kr - 50 kr
50 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr

Vivi i Chhindwara

EFS

Vivi Rinman var blott 22 år när hon år 1897 lämnade Göteborg för att följa sin barndomsdröm att bli missionär i Indien. Drygt 40 år senare mottog ...

195 kr - 195 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr