Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ikoner

1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr

Ikonkors

Iconotechniki

Ikonkors E321 37 x 27 cm med central ikon Den gode Herden, krönt med Treenigheten, t.h. Och t.v. Ärkeänglarna Mikael och Gabriel, under centrum Up...

1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr
1 250 kr - 1 250 kr
1 250 kr
750 kr - 750 kr
750 kr
750 kr - 750 kr
750 kr

Triptyk - sju ikoner

Iconotechniki

Ikontriptyk / altartavla i S:t Laurentii kyrka i Lund utförd av Erland Forsberg 1980. Reproduktionen är 13 cm hög och i utbrett skick 40 cm bred ...

750 kr - 750 kr
750 kr
750 kr - 750 kr
750 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus Uppståndelsen

Iconotechniki

Kristus Uppståndelsen: Allhärskar-/Pantokratormotivet är ett av de äldsta ikonmotiven i den tidiga kyrkan, och förblir central i den östra delen av...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus, den gode Herden

Iconotechniki

Jesus kallar sig den gode Herden i Joh 10:1-21, och vi tänker även på Ps 23 »Herren är min herde».

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus Allhärskaren Vatopedi

Iconotechniki

Bilden av Kristus Pantokrator avbildas i ortodoxins alla stora kloster. På berget Athos finns den i så gott som varje kloster, och återspeglar de o...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus Allhärskaren Chrysopigi

Iconotechniki

Kristus Allhärskaren (grek. pantokrator) i halvfigur. Orginalikonen är från 1500-talet. Pantokratorikonen tronar oftast i kupolen på en ortodox kyr...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr

Triptyk Kristus Allhärskaren från Chrysopigi

Iconotechniki

549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus Vinträdet (Ampelos)

Iconotechniki

In a text of the Gospels - the one depicted in the icon - Jesus Christ is referred to Himself as the Vine and his disciples, the Apostles, as the f...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
549 kr - 549 kr
549 kr
549 kr - 549 kr
549 kr

Triptyk Vinträdet

Iconotechniki

Triptyk TE420 med Kristus Vinträdet, samt Gabriel (t.v.) och Mikael (t.h.).

549 kr - 549 kr
549 kr
549 kr - 549 kr
549 kr
135 kr - 995 kr
135 kr - 995 kr
135 kr - 995 kr
135 kr

Kristus tronande (pantokrator helfigur)

Iconotechniki

En av de mest märkliga ikoner som den kretensiske hagiografikern Andreas Ritzos har skapat. Den pryder kyrkan i S:t Johannes Teologens kloster på ö...

135 kr - 995 kr
135 kr - 995 kr
135 kr - 995 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristus Allhärskaren (från Kazan)

Iconotechniki

I Gudsmoders Av Kazans kloster i Ryssland finns även denna avbildning av Kristus som Allhärskaren (Pantokrator). Ikonen målades på 1500-talet när I...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr

Triptyk Kristus

Diman

75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Nattvarden

Iconotechniki

It is the work of Michael Damaskinos, one of the greatest hagiographers and painters of the Cretan School. The original icon is housed at the Holy ...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Bebådelsen

Iconotechniki

Bebådelsen är en av de ikoner som skildrar de Tolv Festerna (de tolv viktigaste firningsämnena i den ortodoxa kyrkan). Den finns i klostret Stavron...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristi Födelse

Iconotechniki

The Birth of Christ is one of the icons that compose the Twelve Feasts (the twelve most important celebrations of Orthodoxy). It is housed in the H...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr

Triptyk Jesu födelse

Iconotechniki

549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Den heliga familjen

Iconotechniki

Den heliga familjen bestående av Kristus, hans mor Maria och hans fosterfar Josef började officiellt firas som helgdag på 1600-taet av den salige F...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristi frambärande i templet (Kyndelsmäss)

Iconotechniki

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Herrens Dop – Lunds domkyrkas jubileumsikon

Iconotechniki

Högst upp på ikonen ser vi en halvcirkel som symboliserar hur den gudomliga världen visar sig och i en duvas skepdnad sänker sig över Kristus. Jord...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristi förklaring (Metamorphosis)

Iconotechniki

Metamorphosis, ikon i klostret Stavronikita, Athos. Ett arbete av Theophanis Kretensaren år 1546.

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Intåget i Jerusalem (Baioforos)

Iconotechniki

På 1500-talet bjöd klostren på Athos in tidens främsta hagiografer för att pryda sina kyrkor. En av de första som tackade ja var Theophanis Kretens...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Nattvarden

Iconotechniki

Den sista måltiden, kopia av ikon i privat ägo.

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Korsfästelsen

Iconotechniki

På 1500-talet bjöd klostren på Athos in tidens främsta hagiografer för att pryda sina kyrkor. En av de första som tackade ja var Theophanis Kretens...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Den yttersta Ödmjukheten

Iconotechniki

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Uppståndelsen

Iconotechniki

På 1500-talet bjöd klostren på Athos in tidens främsta hagiografer för att pryda sina kyrkor. En av de första som tackade ja var Theophanis Kretens...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Kristi Himmelsfärd

Iconotechniki

Högst upp ser vi Kristus sittande i en rund gloria som bärs av två änglar. I bakgrunden antyder klipporna med olivträd att platsen är Olivberget. A...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Guds Moder av Pokrov

Iconotechniki

Ikonen framställer Guds Moder med en vit lilja, jungfrulighetens symbol, i högra handen och det gudomliga Barnet i sin vänstra arm. Ikonen förvaras...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Guds Moder, den ständiga Hjälpen

Iconotechniki

Guds Moder (i väst "Vår Fru"), den ständiga Hjälpen - en bysantinsk ikon från 1400-talet kopplad till en mariansk uppenbarelse. I den östortodoxa k...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Jungfru Maria av Öja, Visby stift

Iconotechniki

Ikon för Visby stift med madonnan från Öja. Den ursprungliga trästatyn från 1200-talet har sin placering i Öja kyrka på södra Gotland. Marja-Liis...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoder håller barnet (Brefokratousa)

Iconotechniki

Denna ikontyp kom att inspirera renässanskonstnärerna. En viktig hagiografiker från Rethymnio på Kreta, Emmanuel Tzanes har målat denna bild. Han ä...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoders ömma kyss (Glykofilousa) - krönt

Iconotechniki

En ikon från klostret Preveli på Kreta är orginalet bakom denna bild.

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Tröstande Gudsmoder (Paramythia)

Iconotechniki

Ikonen av den tröstande Gudsmodern förvaras i Vatopedi-klostret på berget Athos. Den tillskrivs att ha räddat klostret undan sjörövare på tidigt 13...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoders ömma kyss (Glykofilousa)

Iconotechniki

Den ömsinta kyssen är en av de mest kända framställningarna av Gudsmodern. De kretensiska målarna på 1400- och 1500-talet brukade kopiera ikonen i ...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoder från Vladimir

Iconotechniki

Ikonen målades i Konstantinopel 1131 och sändes som gåva till hertigen av Kiev. År 1395 under en invasion överfördes den till Moskva. Numer förvara...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr

Triptyk Gudsmoder från Vladimir

Iconotechniki

549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr - 995 kr
549 kr
Slutsåld
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr

Triptyk Maria

Diman

75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr - 249 kr
75 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Pingsten

Iconotechniki

Vid Pingsten utgjöts den Helige Ande över Jesu lärjungar, de tolv apostlerana men också över alla andra som var i övre salen vid den första pingste...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoders sju sorger

Iconotechniki

Denna ryska ikon framställer hur Jungfruns hjärta genomborras av sju svärd. Det symboliserar den smärta hon upplevde då hon såg sin son bli korsfäst.

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Gudsmoderns Bälte (Agia Zoni)

Iconotechniki

Maria sägs ha vävt ett bälte (Zoni) av kamelhår, varav ett fragment bevaras i Vatopedi-klostret på berget Athos.

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr

Maria: Den livgivande källan (Zoodochos Pigi)

Iconotechniki

Ett par olika legender sammankopplar Maria med en källa i Konstantinopel kallad »den livgivande». Invid källan begravs ledarna för den ortodoxa kri...

135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr - 1 795 kr
135 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Pantokrator

Beuroner

Bunt med tio vykort

95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
Slutsåld
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr

Ansikte

Beuroner

Tio dubbla kort med kuvert

295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
Slutsåld
95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr

Pantokrator

Beuroner

Bunt med tio vykort

95 kr - 95 kr
95 kr
95 kr - 95 kr
95 kr
Slutsåld
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr

Uppståndelsen

Beuroner

Tio dubbla kort med kuvert

295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr

Kristus Pantokrator (den stora bönen)

Iconotechniki

Ikonen finns i sakristian i Ivrion-klostrets kyrka på berget Athos.

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
Slutsåld
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr

Den gode Herden

Beuroner

Tio dubbla kort med kuvert

295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr

Hildegards Treenighet

Beuroner

Tio dubbla kort med kuvert

295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
Slutsåld
295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr

Hildegard von Bingens änglar

Beuroner

Tio dubbla kort med kuvert

295 kr - 295 kr
295 kr
295 kr - 295 kr
295 kr
Slutsåld