Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Jag vill också vara en ängel

0 kr - 0 kr
0 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7580-727-0
Det finns lite kunskap om vilken roll kyrkliga gemenskaper spelar hos personer med funktionshinder. Det beror på att deras egna röster sällan fått komma till tals i vare sig forskning eller kyrkliga sammanhang. Detta gäller särskilt personer med utvecklingsstörning. I denna avhandling studeras de upplevelser som personer med utvecklingsstörning har av delaktighet i Svenska kyrkan. Den identifierar vilka sociala processer som har betydelse för dessa upplevelser. Studien bygger på deltagande observationer och kvalitativa intervjuer med personer med utvecklingsstörning. Intervjumaterialet är tolkat utifrån symbolisk interaktionism.Linda Vikdahl är religionsvetare vid Umeå universitet. Detta är hennes avhandling.Danskt band, 237 sidor. [Språk: Svenska] Danskt band

Titel: Jag vill också vara en ängel
Förlag: Artos & Norma