Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Veteranhälsans limbo

300 kr - 300 kr
300 kr
300 kr - 300 kr
300 kr
SKU 978-91-7777-249-1
I Sverige finns cirka 54 000 personer som av Försvarsmakten skickats ut på militära internationella insatser. Det rör sig om betydligt fler om man räknar de som inte längre lever. Därtill finns det personer på en rad andra myndigheter som skickats ut på insatser i världens olika konflikthärdar. Dessa personer kallas för utlandsveteraner. Att leva och arbeta i en krigszon kan påverka människor på flera olika plan fysiskt, psykiskt, emotionellt, relationellt och andligt. Utlandsveteraner kan uppleva ett försämrat mående efter att ha deltagit i insatser, men långt ifrån alla får diagnosen PTSD. Boken Veteranhälsans limbo bygger på en intervjustudie med 24 utlandsveteraner som ger läsaren en unik inblick i och förståelse för såväl internationella insatser som ett försämrat mående och ökat lidande som inte diagnostiserats som PTSD vid tidpunkten för intervjuerna. En utlandsveteran som befinner sig i ett veteranhälsans limbo kan sägas ha ett individuellt sammansatt problemkomplex som kan innehålla medicinska, psykologiska, sociala, moraliska och existentiella dimensioner. I boken används bland annat begrepp som moralisk skada, Krigarmasken, identitet och skadlig operationsstress för att diskutera komplexiteten i en sådan måendeförsämring

Titel: Veteranhälsans limbo
Förlag: Artos & Norma