Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Tankar om sorg

65 kr - 65 kr
65 kr
65 kr - 65 kr
65 kr
SKU 978-91-7205-864-4
Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga över ditt huvud men du kan hindra dem från att bygga bo i ditt hår. Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla, men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare. Författaren tar oss med på en vandring i sorgens landskap. Sorgens många uttryck och faser skildras på ett inkännande och lättillgängligt sätt. Med tillförsikt och hopp beskriver hon vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet, en erfarenhet rikare. Ur innehållet Tankar om sorg handlar om hur det är att sörja. Hur det är att förlora någon närstående, vilka olika stadier man genomgår. Den beskriver också hur man kan stödja en sörjande och hur det kan bli om man inte tillåter sorgen att komma fram. Vem vänder sig boken till? Skriften vänder sig både till den som själv sörjer och till den som vill stödja en närstående som sörjer. Den kan ge styrka att klara av att vara ett stöd och ge mod att tala om sorg. Om författaren Ulla Söderström är läkare i allmänmedicin med lång erfa­renhet av arbete på hospice och med vård av svårt sjuka och döende i hemmet. Hon har tidigare skrivit Livets sista tid. 16 Sidor [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Tankar om sorg
Förlag: Förlagshuset Gothia