Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ofromma bibeltolkningar

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
SKU 978-91-7061-154-4
Sex välkända bibelberättelser lösgör sig ur teologin och kommer ut som skönlitterära texter. Simson och Delila, Abraham och Isak, David och Bat Seba, Lots hustru och andra gestalter från Gamla testamentet framträder i nytt ljus genom Lina Sjöbergs sakkunniga nyöversättningar och tolkningar. I kommentarer till översättningarna från hebreiskan framgår hur mångtydig den komprimerade texten är. Läsaren - bibelkunnig eller inte - kan följa med i de ögonöppnande och emellanåt provocerande tolkningarna som framför allt fokuserar på de mellanmänskliga relationerna i berättelserna. De introducerande kapitlen beskriver texternas tillkomst, presenterar grundläggande tolkningsteori och diskuterar varför det är omöjligt att bara läsa som det står . »Ofromma bibeltolkningar» vänder sig till alla som är intresserade av starka berättelser, men kan också användas i bibelvetenskaplig undervisning. Lina Sjöberg (f. 1973) är doktor i Gamla testamentets exegetik och forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hon har bland annat skrivit doktors avhandlingen »Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser» (2006) och romanen »Resa till Port Said» (2005). Hon är även verksam som kulturskribent och medverkar regelbundet i Tankar för dagen i P1. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Ofromma bibeltolkningar
Förlag: Makadam