Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

En värld: Globaliseringens etik

185 kr - 185 kr
185 kr
185 kr - 185 kr
185 kr
SKU 978-91-7235-034-2
I sin nya bok tar Peter Singer upp moraliska frågor kring globalisering och söker ge ett sammanhängande svar på de utmaningar som vår planets förvandling till en värld ställer oss inför. Den svenska utgåvan har ett nyskrivet förord av Singer om Irakkriget, USA och FN. Exempel på några av de oundvikliga frågor som Singer ställer i sin bok är: Vilka skyldigheter har världens rika mot tredje världens innevånare? Är global marknadsekonomi bra för de fattiga? Kan militär intervention rättfärdigas av humanitära skäl? Hans svar är praktiska och ofta provokativa. Han manar oss att fästa mindre vikt vid den traditionella nationalstaten som fokus för politiska beslut, och istället betrakta frågor från ett mer opartiskt globalt perspektiv. Singer diskuterar hur internationell rätt ska kunna förhindra brott mot de mänskliga rättigheterna, vilka kriterier som bör vara uppfyllda för att man ska ingripa till deras försvar. Vårt beroende av andra människor och vår möjlighet att påverka andras livsvillkor varsomhelst på jorden på ett tidigare okänt sätt har på många sätt ställt vår etik på ända. Förvandlingen av vår planet till en värld ställer oss inför både skrämmande och spännande utmaningar. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: En värld: Globaliseringens etik
Förlag: Thales