Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap

489 kr - 489 kr
489 kr
489 kr - 489 kr
489 kr
SKU 978-91-47-12830-3
Efter en inledning av hur samtalsfärdigheter utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att lyssna, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, motivera, medla, vägleda och hjälpa till att lösa problem. En sista tillämpande del behandlar negativa känslor i samtal och hur dessa kan övervinnas med träning. Boken ger även en psykologisk beskrivning av svårigheter i samtal, balansen mellan förändring och acceptans samt vikten av tålamod i situationer som är svåra att påverka. Samtalsfärdigheter vänder sig till dig som arbetar inom hälsovård, service och ledarskap eller i ett annat yrke där du har nytta av god kommunikation. Innehållet lämpar sig därför mycket väl för utbildningar som betonar samtalet som verktyg. I den andra upplagan presenteras några socialpsykologiska begrepp med koppling till samtalsfärdigheter. Den innehåller också nya referenser utifrån senaste forskningsrön.

Titel: Samtalsfärdigheter: stöd, vägledning och ledarskap
Förlag: Liber