Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Prästgård och Prästgårdsliv i Lunds stift 1850-2011

80 kr - 80 kr
80 kr
80 kr - 80 kr
80 kr
SKU 978-91-88552-98-3
Under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet har flertalet prästgårdar inom Svenska kyrkan avvecklats eller fått nya funktioner. Dessa prästgårdar har spelat en viktig roll som pastorala centra i församlingarna, som kulturbärare och som samlingslokaler för församlingsborna. Hur gestaltade sig livet i dessa prästgårdar? Hur såg folk i bygden på prästgårdsfolket? Vilka faktorer ledde till prästgårdslivets upplösning? Hur används prästgårdarna idag? I denna bok presenteras prästgårdarna i Lunds stift ur såväl ett historiskt som ett aktuellt perspektiv. Det är en omvälvande del av Svenska kyrkans historia som belyses utifrån Lunds stift men som samtidigt är en illustration till utvecklingen i hela Svenska kyrkan. Undersökningen är av intresse för kyrkligt intresserade likaväl som för teologer, etnologer och historiker.

Titel: Prästgård och Prästgårdsliv i Lunds stift 1850-2011
Förlag: Arcus