Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ortodoxa kyrkan och Sverige

219 kr - 219 kr
219 kr
219 kr - 219 kr
219 kr
SKU 978-91-986453-9-2
Den ortodoxa delen av kristenheten är i allmänhet dåligt känd i vårt land. Det beror på flera orsaker. Dels finns en mångfald av kyrkodelar, alltså ingen gemensam kyrkobeteckning som Svenska eller katolska kyrkan, dels är de ortodoxa kyrkorna i mångt och mycket invandrarkyrkor som svenskar mera sällan kommer i kontakt med. Liksom i övriga samhället är invandrarnas kultur, religion och sedvänjor dåligt kända. I denna bok går Basilius Magnus Ohlson igenom de i Sverige verksamma östortodoxa kyrkornas både historia och aktuella förhållanden. Det finns tidigare framställningar om ortodoxin i vårt land, men nu finns mer publicerat om de tidiga förbindelserna mellan Skandinavien och de ortodoxa områdena än vad som var tillgängligt för några decennier sedan varför denna bok känns angelägen. Basilius Magnus Ohlson är själv ortodox troende och medlem i Den helige Demetrios ortodoxa församling i Kristianstad vilken är svenskspråkig.

Titel: Ortodoxa kyrkan och Sverige
Förlag: Solvändan