Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ord av ljus och kärlek

59 kr - 59 kr
59 kr
59 kr - 59 kr
59 kr
SKU 978-91-977403-5-7
Ord av ljus och kärlek utgörs dels av maximer, avsedda att ge stöd och vägledning åt enskilda ordensbröder och nunnor som begärt Johannes av Korsets råd, dels av utdrag ur hans predikningar och föreläsningar. "Ord av ljus och kärlek" utgör även en del av volymen "Levande kärlekslåga och Mindre skrifter" men kompletterade med några andra texter, illustrerade med foton. Författarens prolog: "O, Gud min glädje! Av kärlek till dig har min själ velat hänge sig åt dessa ord av ljus och kärlek, trots att jag som uttrycker dem med munnen inte gör det i gärning och i dygd, detta som behagar dig, Herre, mer än deras form och visdom. Kanske skall andra människor, uppmuntrade av dem, göra framsteg i din tjänst och i kärlek till dig, där jag brister, och så skall min själ trösta sig med att ha varit orsak till att du hos andra kanske finner vad hon saknar. Herre, du älskar eftertanken, du älskar ljuset, du älskar kärleken mer än själens alla andra gärningar. Må därför dessa ord vara till eftertanke, ljus på vägen och kärlek under vandringen. Fjärran vare världens storordighet, fjärran den snillrika men kraftlösa mänskliga klokskapens mångordighet och torra vältalighet, som aldrig behagar dig. Låt oss tala ord till hjärtat, bräddfyllda av ljuvlighet och kärlek i vilka du har stort behag, för att kanske undanröja hinder och stötestenar för många själar som snubblar utan att veta och utan att veta far vilse. Så skall de kanske visas hän mot vad det är att efterfölja din Son, vår mildaste Herre Jesus Kristus för att bli lika honom i liv, handling och dygd och iklädas hans andes utblottelse och renhet. Men du må ge det, barmhärtighetens Fader, ty utan dig kan ingenting göras, Herre."

Titel: Ord av ljus och kärlek
Förlag: Karmel