Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Medarbetare

0 kr - 0 kr
0 kr
349 kr
349 kr - 349 kr
349 kr
SKU 978-91-526-3923-8
Inom Svenska kyrkan talas idag ofta om vikten av att rekrytera ideella medarbetare. I en tid då de ekonomiska resurserna minskar blir det viktigt att på nytt arbeta med människors engagemang. Vi har vant oss vid att de anställda medarbetarna är många, men hur och varför växte de stora arbetslagen fram? Detta är en bok om hur lekmannamedarbetare kom att bli en naturlig del av den församlingsverksamhet som utvecklades under 1900-talet inom Svenska kyrkan. Vilka var det som trädde in som aktiva medarbetare vid sidan av prästerskapet i kyrkoförsamlingarna? Hur förändrades gruppens sammansättning under ett sekel då både kyrka och samhälle omvandlades i grunden? I boken Medarbetare får vi följa hur ett aktivt lekfolk alltmer kom att bli bärare av en kyrklig söndagsskola och vardagsverksamhet för barn, ungdomsverksamhet och en församlingsbaserad diakoni. Till en början skedde dessa insatser på ideell basis. Med tiden kom de anställda medarbetarna att bli allt fler. I denna bok beskrivs och analyseras detta förändringsförlopp. Bokens författare argumenterar för att detta förlopp i grunden förändrade Svenska kyrkan som organisation. Svenska kyrkan blev en hybridorganisation där den offentliga sektorns särdrag kom att leva sida vid sida med ”tredje sektorns” kännetecken. Boken vänder sig till anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan som vill reflektera över kyrkans rekrytering av ideella medarbetare utifrån ett historiskt perspektiv. Erik Sidenvall är stiftslektor i Växjö stift och adjungerad professor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

Titel: Medarbetare
Förlag: Verbum