Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Med Gud och hans vänskap: på spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden

229 kr - 229 kr
229 kr
229 kr - 229 kr
229 kr
SKU 978-91-7387-991-0
ad är det att vara kyrka i ett epokskifte? De senaste åren har klimatförändringar, digitalisering, växande ekonomiska klyftor och hyperindividualism skapat ett landskap som kyrkorna behöver orientera sig i. Vad innebär detta för predikan, diakoni, kyrkligt förnyelsearbete och bibelläsning? Det är frågor som berörs i den här boken, där svenska teologer från olika traditioner och generationer spanar efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden. Reflektionen sker i dialog med Sune Fahlgren - lärare, författare, mångårig redaktör på Libris och en av de främsta frikyrkliga teologerna i vår tid.

Titel: Med Gud och hans vänskap: på spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden
Förlag: Libris