Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Martin Luthers stora katekes

209 kr - 209 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
SKU 978-91-514-0352-6
Tack vare Martin Krauklis förtjänstfulla nyöversättning finns nu Martin Luthers Stora katekes, tillgänglig i modern, svensk språkdräkt. Martin Luthers Stora katekes som gavs ut i bokform i april 1529, ingår i Svenska kyrkans bekännelseskrifter (dess grundläggande dokument) och är den äldsta av de lutherska bekännelseskrifterna. Denna nyöversättning vill göra den djupa och innerliga andlighet som finns i Martin Luthers Stora katekes tillgänglig för nutidens människor. Målet har varit att så troget som möjligt återge Luthers tankar, råd och förmaningar på ett för moderna läsare begripligt och inspirerande sätt. Föråldrade uttryck har ändrats varsamt, men Martin Luthers kraftfulla och pregnanta språk lyser ändå klart igenom. Stora katekesen är fylld av Luthers mäktiga andliga kraft, hans innerliga tro och ljusa förtröstan. Han skriver enkelt, rakt på sak, utan minsta tvekan och med bergfast trosvisshet. Den som vill veta vad luthersk tro och livsstil innebär, finner svaren i denna bok.

Titel: Martin Luthers stora katekes
Förlag: Larson