Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Många märkliga möten

159 kr - 159 kr
159 kr
159 kr - 159 kr
159 kr
SKU 9789188927149
Här berättas hur många märkliga möten med Guds gode helige Ande är fullt möjliga mitt i vardagslivets turbulens också för vanliga människor! Och att det får hända helt konkret i moderna människors miljö. Andens manifestationer är inte till för specialister och har inte placerats så ”högt”, att vanliga troende knappast skulle kunna nå dem! Nej! Det tycks tvärtom vara en glädje för Gud att få bjuda sina vänner på dessa ibland riktigt märkliga bönesvar och ingripanden som boken berättar om. Man kan alltså vara ett lyckligt stilla Guds barn, få höra vad Anden säger, följa maningarna och göra det som Guds Ande vill!

Titel: Många märkliga möten
Förlag: Sjöbergs