Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Kyrkans återkomst

0 kr - 0 kr
0 kr
189 kr
189 kr - 189 kr
189 kr
SKU 978-91-89290-53-2
Vi befinner oss mitt i den perfekta stormen, den största kombinationen av utmaningar som mänskligheten mött på mycket länge. Det handlar om stora politiska förändringar över hela världen, om etiska värderingar som förändras dramatiskt och om förföljelse av religiöst oliktänkande som ökar. Plötsligt har troende i västvärlden hamnat i ett dilemma – att tvingas välja mellan att följa Jesus på det sätt som kristna under alla tider gjort, eller att omdefiniera sina värderingar för att inte bli starkt marginaliserade eller ifrågasatta. Vad var det som hände? Begrepp som frihet, kärlek, respekt för andra och mångfald har framgångsrikt omdefinierats av nya aktörer på ett sätt som är en kopiering från de mest fruktade reaktionära regimerna i världen. Utvecklingen drivs på i en rasande fart av bl a media, samtidigt som politiker och en del kyrkliga ledare följer efter. Men det finns samtidigt en annan och mycket spännande verklighet; Gud leder sin församling med kraft och på ett helt nytt sätt som förvånar bekännande kristna, men som också oroar och skrämmer församlingens värsta fiender. Gud har alltid vänt motstånd och förföljelse till välsignelse för dem som följer Honom. Frågan är inte om Kyrkan kommer att överleva motståndet, utan hur. Boken visar på utmaningar som vi måste inse ligger framför. Men den signalerar också en glasklar tro på att Gud, under alla omständigheter, bygger sin församling och förverkligar sina syften. Det här är en bok som jag rekommenderar till eftertänksam läsning. Hans Jansson, pastor och författare Kjell Axel Johanson är välkänd som pastor och har bland annat varit Sverigeansvarig för Örebromissionen (numera EFK) och nationell ledare för New Wine. För närvarande arbetar han i Woodlands Church, Texas. Han och hans fru Vivi-Ann bor utanför Örebro.

Titel: Kyrkans återkomst
Förlag: Semnos