Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Himmelrikets skrin: En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7580-631-0
Ingvar Hector var Hjelmserydsstiftelsens grundare och en andlig ledare för många kristna. Han var en av initiativtagarna till Laurentiistiftelsens studenthem, en drivande kraft i det kyrkliga ungdomsarbetet och en av de första svenska teologerna, som lyfte fram kyrkofäderna. Själv blev han en av den kyrkliga förnyelsens andliga fäder. Med orden Himmelrikets skrin beskrev han själv sin vision av Kristi Kyrka. Vi får följa hans tankar och vägval genom brev, predikningar, föredrag, artiklar och skrifter. Vänner och biktbarn berättar. En bild av hela det svenska 1900-talet växer fram i bakgrunden. Ingvar Hectors liv och gärning liv rymmer dramatik, inspiration och smärta – men framförallt en bergfast, smittande tro på Jesus Kristus. Boken innehåller ett stort och unikt bildmaterial.

Titel: Himmelrikets skrin: En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen
Förlag: Artos & Norma