Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Hållbar vandring med frälsarkransen

203 kr - 203 kr
203 kr
203 kr - 203 kr
203 kr
SKU 978-91-526-3856-9
Skapelsen ropar alltmer desperat på hjälp. Människan förbrukar jordens resurser i en takt som planeten inte klarar av att återskapa. Det skriver Pär Friberg och Magnus Myrberg i förordet till boken Hållbar vandring med Frälsarkransen. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden. Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass under pilgrimsvandring och i vardagen. Bokens betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor bygger på bibeltexter och hållbarhetsperspektiv. Den innehåller även frågor för fortsatt reflektion och samtal, förslag på hållbara handlingar, bibelord, böner, psalmer och ordningar för andakt och nattvard. Boken kan användas både enskilt och i grupp.

Titel: Hållbar vandring med frälsarkransen
Förlag: Verbum