Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kristi Ämbete: Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan

280 kr - 280 kr
280 kr
280 kr - 280 kr
280 kr
SKU 978-91-7580-326-5
I den här avhandlingen belyses diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan med utgångspunkt från en enskild individ, prästen och kyrkoförnyaren Gunnar Rosendal. Under sin tid som kyrkoherde i Osby församling åren 1934-1962 bedrev Rosendal ett omfattande arbete för kyrklig förnyelse såväl i teori som praxis. När Rosendal utvecklade sina idéer om kyrkan, där biskopsämbetet spelade en central roll, hämtade han sina impulser från många olika håll, såväl inom som utom Svenska kyrkan. Avhandlingen visar att medan den teologiska synen på biskopsämbetet i Svenska kyrkan har utvecklats åt ett håll, har den kyrkorättsliga utvecklingen gått åt ett annat. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Kristi Ämbete: Gunnar Rosendal och diskussionen om biskopsämbetet i Svenska kyrkan
Förlag: Artos & Norma