Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Evangeliepostilla : första årgångens texter

379 kr - 379 kr
379 kr
379 kr - 379 kr
379 kr
SKU 9789180590532
Stellan Bengtsson var under åren 1983–2019 komminister i Södertälje och ansvarig för Hovsjö kyrka som ursprungligen var sammanbygd med skolan. Bostadsområdet Hovsjö är ett område med flerfamiljshus som ligger i utkanten av Södertälje. Genom att Stellan Bengtsson tjänstgjorde så länge i området så fick han möjlighet att både få lära känna området och att få vara den Helige Andes redskap för att bygga en levande församling samlad kring gedigen förkunnelse, nattvardsfirande, bön och god församlingsgemenskap. Gudstjänstgemenskapen i Hovsjö drog till sig människor från hela Södertälje. Det fanns ett väl fungerande konfirmandarbete i Hovsjö med rum både för konfirmationsläsning ”hemma” i Hovsjö kyrka och läger på lägergården Alphyddan. Konfirmandarbetet gav frukt i ett väl fungerande ungdomsarbete där 50–60 ungdomar kunde samlas i Hovsjö kyrka på torsdagskvällar. Ur detta ungdomsarbete växte med tiden fram lovsångs- och hemgrupper. Till familjemässan i Hovsjö kyrka på söndag morgon kom människor i olika åldrar och olika bakgrund. Man förenades i en önskan att få ta del av en förkunnelse som gav god andlig föda, att få fira mässa, att få be tillsammans och mötas i en god social gemenskap. De predikningar som vi här får ta del av präglas av en djup tilltro till bibelordet. Skriften är alltigenom Guds ord, Guds tilltal till oss människor, och därför skall Skriftens ord tas på allvar både när det dömer oss, när det tillsäger oss förlåtelsen i Jesus Kristus och när det visar oss hur vi i denna världen skall leva våra liv. Stellan Bengtsson står tydligt i ett bibeltroget evangeliskt-lutherskt sammanhang, men förtroendet för och lydnaden mot bibelordet öppnar också upp mot ett vidare ekumeniskt perspektiv. I Apostlagärningarna 5:20 (folkbibelns översättning) läser vi att ängeln uppmanar apostlarna att förkunna för folket allt som hör till detta liv. Författaren till denna predikosamling vill inte ”klippa och klistra” i bibelordet. Han vill lyfta fram Skriftens ord som det är givet till Kyrkan och därmed till oss. Denna predikosamling kan med fördel användas vid den enskilda andakten hemma, vid samlingar med hemgrupper och när man förbereder andakter och predikningar.

Titel: Evangeliepostilla : första årgångens texter
Förlag: Arkendev