Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

209 kr - 209 kr
209 kr
209 kr - 209 kr
209 kr
SKU 978-91-7777-223-1
Vad innebär det egentligen att förvalta sakramenten enligt Svenska kyrkans ordning? Här belyses det svenskkyrkliga mässfirandet utifrån olika perspektiv: spiritualitet, historia, dogmatik, kyrkorätt, ekumenik samt pastoralt arbete. Boken vill vara en resurs för ett gestaltande av eukaristin som befrämjar de kristnas synliga enhet. Enhetens tecken är arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021. De sex artiklarna är ursprungligen en serie föredrag på Laurentiistiftelsen i Lund. Sist i boken finns fyra punkter som tillsammans ger vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken.

Titel: Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan
Förlag: Artos & Norma