Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

En är er läromästare: en hyllning till Samuel Byrskog i samband med hans 65-årsdag

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7777-217-0
Nya testamentets exegetik är ett vidsträckt ämnesområde som spänner över historiska, litterära och teologiska frågeställningar. I centrum för ämnet står de nytestamentliga texterna. Den här antologin ger en inblick i mångfalden av utgångspunkter, infallsvinklar och tillvägagångssätt i aktuell forskning om Nya testamentet. Här finns artiklar som behandlar den antika världen bakom texterna och historiska frågor om läskunnighet och ledarskap, matregler och minnestekniker bland de första kristustroende. Andra bidrag studerar den litterära världen i texterna och diskuterar särskilt Matteusevangeliets framställning av Jesus och hans lärjungar i relation till titlar som Guds son, rabbi och lärare. Ett par artiklar vänder sig till den nutida världen framför texterna med undersökningar av hur de tolkas och används i forskning och i kyrkliga sammanhang. Samuel Byrskog är professor i Nya testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. Boken är en hyllning till honom i samband med hans 65-årsdag. De medverkande författarna är Byrskogs doktorander och ämneskollegor.

Titel: En är er läromästare: en hyllning till Samuel Byrskog i samband med hans 65-årsdag
Förlag: Artos & Norma