Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Ecclesia semper reformanda : texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik

149 kr - 149 kr
149 kr
149 kr - 149 kr
149 kr
SKU 978-91-7777-012-1
Under 2017 firas reformationsjubileet, 500 år av reformation , som det heter. Begreppet reformation förstås på olika sätt. En del menar att reformation innebär ständig förändring, en nödvändighet för att vara sann och relevant. Andra avser med reformation att återskapas till ett tidigare ideal. Båda grupperna använder uttrycket Ecclesia semper reformanda est kyrkan måste ständigt reformeras. Vilken av dessa ståndpunkter man än intar är kyrkokritik ett nödvändigt redskap. Kyrkokritik har idag en negativ klang, medan lojalitet och kärlek till kyrkan ges en positiv innebörd. Men faktum är väl att kritik, lojalitet och kärlek är olika sidor av samma sak, och i olika situationer tar detta sig olika uttryck. Ordet kyrkokritik återkommer i era texter i denna bok. Det är svårt att tänka sig en verklig förnyelse som inte samtidigt har börjat i en kritik, eller i ett kritiskt utforskande av det som nns runt omkring. Begreppen kritik och förnyelse hänger i själva verket samman, och är egentligen bara andra ord för bot och bättring . Kritiker, kritiskt tänkande och kritik är ett sund- och friskhetstecken. En kyrka där de kritiska rösterna tystnar eller tystas är illa ute. Utan kritik ingen förnyelse. Läs, låt dig inspireras till kritiskt tänkande, till kyrkokritik och kyrkokärlek och till en strävan efter förnyelse av kyrkan och det egna livet.

Titel: Ecclesia semper reformanda : texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik
Förlag: Artos & Norma