Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den vackra och erkända patriarchalismen

Slutsåld
279 kr - 279 kr
279 kr
279 kr - 279 kr
279 kr
SKU 978-91-87439-04-9
Den vackra och erkända patriarchalismen handlar om prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under 1800-talets senare del. I centrum står den lundensiska högkyrkligheten. Denna kyrkliga riktning har i tidigare forskning uteslutande behandlats ur ett teologi- och personhistoriskt perspektiv. Här ligger fokus i stället på manlighet och religion. I en omvälvande tid försökte ledande företrädare för Svenska kyrkan på olika sätt försvara och blåsa nytt liv i en traditionell kristen samhällsordning. Representanterna för den lundensiska högkyrkligheten betonade prästerskapets särställning och ansvar samt vilka ideal som en präst hade att leva upp till. De uppehöll sig också vid hushållets och husfaderns betydelse och slog vakt om en kristen genusideologi med starka patriarkala förtecken.

Titel: Den vackra och erkända patriarchalismen
Förlag: Roos & Tegner / Universus Academic