Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Den förkastade bilden

0 kr - 0 kr
0 kr
298 kr
298 kr - 298 kr
298 kr
SKU 978-91-986915-5-9
C.S. Lewis sista bok, vida betraktad som en av hans främsta, är en lärd genomgång av den medeltida världsbilden och dess inflytande över olika delar av människans tillvaro, från psykologin till vetenskapen, föreställningsförmågan och fantasin. Skriven under Lewis tid som professor i medeltids- och renässanslitteratur vid universitetet i Cambridge, bjuder denna bok på en klarsynt förståelse för den "mentala bild" som medeltidsmänniskan hade av universum, med dess planeter och himlasfärer, växter och mineraler, människor och älvfolk. För detta ändamål lodar han inte bara djupen av medeltidens och renässansens litteratur, utan även av antikens, vari många av fröna såddes för det som skulle bli medeltiden. Och med författare som Cicero, Platon, Macrobius, Lucanus, Aquino, Dante, Boccaccio, Albertus Magnus, Chaucer, Milton och många fler, redogör Lewis för det komplexa men harmoniska flätverk av historia, vetenskap och teologi som utgjorde det medeltida kosmos, liksom hur övergivandet av denna modell banade väg för en helt ny föreställningsvärld. Lewis sista bok är en nyckel till den som vill förstå den medeltida världsbilden, och en som därmed också hjälper oss att tydligare se vår egen tid. Den som är välbekant med Narnia och andra av Lewis skönlitterära verk kommer dessutom också att upptäcka många av de källor som vattnade hans romankonst.

Titel: Den förkastade bilden
Förlag: Bokhandeln Arken