Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia

58 kr - 58 kr
58 kr
58 kr - 58 kr
58 kr
SKU 978-91-7580-325-8
De osedda dagar vi möter med tröst, så diktade C O Rosenius i en psalm. En strof som vill ge trygghet inför framtiden i det liv som vi har att möta. EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) firar 150 år 2006 och det är lätt att fastna i nostalgiska tillbakablickar. Denna skrift vill lyfta fram EFS historia som en nyckel för bättre självförståelse och för att öppna upp för EFS in i framtiden. En framtid som kan berikas av sitt historiska arv. Historien visar att EFS som missionsrörelse ständigt har diskuterat olika frågor. Till exempel har man diskuterat om vilken samhörighet med Svenska Kyrkan man ska ha, vilken syn på Bibeln som är grundläggande och hur man fortsätter att vara en missionsrörelse för Kristi rikes tillväxt. Frågor ställs och samtal förs, allt för att EFS identitet och legitimitet ska vara tydlig. De osedda dagar är en hjälp för ett fortsatt samtal om EFS identitet, framtid och historia. Boken är indelad i två delar – en historisk del och en del med utgångspunkter för diskussion. Den historiska delen, om EFS första 150 år, är en hjälp till att blicka bakåt för att sedan staka ut vägen framåt. Diskussionsdelen ställer frågor och utmanar till att reflektera och diskutera kring EFS identitet och framtid. Boken fungerar utmärkt att användas individuellt eller i studiecirkel.

Titel: De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia
Förlag: Artos & Norma