Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Bibeltro : nio teologer om bibelsyn och bibelbruk

335 kr - 335 kr
335 kr
335 kr - 335 kr
335 kr
SKU 9789198659535
Varför är bibelsynen så viktig? En bibelvetenskap och teologi som bygger på bibeltro är en nödvändig förutsättning för att bygga Kristi kropp stark. Författarna till denna bok har, var och en utifrån sina specialiteter, formulerat hur de ser på Bibeln och dess roll. De olika bidragen spänner från bibeltolkningens historia, med början i den svenska reformationen, till ständigt aktuella frågor. Syftet är att Guds Ord ska förklaras rent och klart och att människor ska få hjälp till en frälsande tro och ett liv i Kristus. Innehåll: Därför tror jag på en historisk Adam och Eva Slaget om Gamla testamentet Bibelsyn i Sverige från reformationen till 1993 Bibelsyn i Svenska kyrkan under 1800-talet Tron att hela Bibeln är Guds Ord: exemplen de tidiga baptisterna och Anders Wiberg, Lewi Pethrus och Sven Lidman Bibeln i ljuset av andra källor till Guds uppenbarelse Historisk-kritisk metod och kristen erfarenhet – om bibelsyn och vetenskapssyn Sund bibeltolkning: några grundregler Bibeltolkning och mänskliga tankemodeller Guds Ord och förkunnelsen. Reflektioner kring första Korinterbrevets fyra första kapitel Medverkande Torbjörn Aronson är professor i kyrkohistoria vid Skandinavisk teologisk högskola och docent i samma ämne vid Uppsala universitet. Christian Braw är präst i Svenska kyrkan och docent vid Åbo Akademi. Han är även författare till en lång rad böcker. Ingrid Faro är PhD, Dean of Theology och docent i Gamla testamentet vid Skandinavisk teologisk högskola. Hon predikar och undervisar internationellt, bland annat kring ämnen som hur man som kristen hanterar lidande. Johnny Foglander har varit internationellt resande predikant under 40 år och lärare på Livets Ord bibelskola i 34 år. För närvarande pastor för EChurch, Uppsala. Innehar en teologie kandidat från Uppsala universitet. Anders Gerdmar är professor i Nya testamentets exegetik vid Skandinavisk teologisk högskola samt docent i samma ämne vid Uppsala universitet. Han är också grundare av Skandinavisk teologisk högskola. Därutöver skriver han både undervisning för nyomvända och teologi för allmänheten. Pavel Hoffman, MDiv arbetar som lärare vid Skandinavisk teologisk högskola. Han studerade vid Graduate Theological Seminary vid Oral Roberts University i Tulsa, USA. För närvarande arbetar han på sin doktorsexamen via University of South Africa. Göran Lennartsson är teologie doktor i Nya testamentets exegetik. Han har bott och verkat i Mellanöstern och Jerusalem under en tioårsperiod och har sysslat med akademisk teologisk undervisning under mer än 20 års tid. Hans Sundberg är teologie doktor i systematisk teologi vid Uppsala universitet. Han har varit församlingspastor inom Baptistsamfundet, lärare vid Betelseminariet och Skandinavisk teologisk högskola, samt församlingsplanterare, pastor och National Director i Vineyard Norden. Karl-Henrik Wallerstein är präst i Svenska kyrkan och jobbar som kyrkoherde i Göteryds pastorat. Wallerstein är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik.

Titel: Bibeltro : nio teologer om bibelsyn och bibelbruk
Förlag: Semnos