Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Han som kom: till frågan om Jesu messianska anspråk

319 kr - 319 kr
319 kr
319 kr - 319 kr
319 kr
SKU 978-952-12-1766-1
Denna studie fokuserar på en enda evangelieperikop, nämligen Matt 11:2-6/Luk 7:18-23. Några av Johannes Döparens lärjungar kommer till Jesus och frågar å sin mästares vägnar: »Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?» Jesus svarar - som det verkar - inte direkt på frågan, utan hänvisar till de underverk som Jesajaboken har talat om och som man nu kan höra och se: »Blinda ser och lama går (...).» Slutorden lyder: »Salig är den som inte kommer på fall för min skull.» Benämningen Legatio Baptistae (LB), som i fortsättningen kommer att användas, avser denna perikop. Med undersökningen vill jag lämna ett bidrag till den omstridda frågan om Jesu messianska anspråk: Ville Jesus själv vara Israels Messias, eller är det först urkyrkan som har beskrivit honom i messianska kategorier? Det är klart att problemet inte fullständigt kan utredas endast via en utforskning av LB. Dock är denna perikop åtminstone potentiellt så viktig att en närmare behandling av den är motiverad. Innan jag närmare nämner de problem som är förknippade med LB och som här skall upptas till behandling, ger jag en kort forskningshistorisk översikt. Det kan härvid vara nyttigt att lyfta blicken något och låta den svepa över ett större fält än enbart den enda perikopen och studier av den. Jag vidgar därför forskningsöversikten till att gälla den större frågan om Jesu messianska anspråk. Härvid beaktar jag även den roll som LB har spelat i debatten. Detaljproblemen i LB tar jag däremot inte upp här, utan först i samband med den närmare granskningen av perikopen. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Han som kom: till frågan om Jesu messianska anspråk
Förlag: Åbo Akademi