Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Att göra lärjungar

0 kr - 0 kr
0 kr
150 kr
150 kr - 150 kr
150 kr
SKU 978-91-527-4179-5

Det svenska samhället förändras drastiskt vilket skapar nya utmaningar för kyrkan. Svensk kristenhet står i en fallande trend med minskat antal medlemmar, aktiva och en allt otydligare roll i samhället. Peter Stenman påvisar att en missionell ecklesiologi som fokuserar på att gå ut och träna lärjungar kan vara en väg framåt för kyrkan för att återupptäcka sin identitet och kallelse.

Missionell ecklesiologi handlar om att missionen präglar förståelsen av vad det är att vara kyrka. Missionens uppdrag att träna lärjungar är då både den teologiska utgångspunkten och den praktiska drivkraften i församlingens liv. Genom en bredare genomgång av västerländska och svenska författare framkommer fem grundläggande drag i en missionell ecklesiologi:

  1. Lev med Guds mission i centrum
  2. Multiplicera lärjungar
  3. Kontextualisera lokalt
  4. Odla missionella praktiker
  5. Forma missionella gemenskaper

"Peter Stenman har gjort en bred översikt för ett radikalt missionstänkande idag. Han gör en fördjupad analys av Michael Moynagh och Alan Roxburgh och deras syn på församlingens missionsuppdrag. Peter formulerar därefter sina slutsatser i fem principer..."

"Jag rekommenderar hans bok på det varmaste."

Klas Lundström, docent i missionsvetenskap


"Boken lyfter fram en bredd av nyanser kring ämnet missionell ecklesiologi. Peter hjälper läsaren att identifiera fem grunddrag utifrån det material han presenterat och han utvecklar resonemanget kring dem så att läsaren kan omvandla innehållet till en konkret praktik i församlingen.

Bokens avstamp i diverse litteratur innebär även att den blir en dörröppnare för den som vill fortsätta att fördjupa sig i ämnet. Därmed kan boken både bli en startpunkt för den som är nyfiken på ämnet, men också tillfälle till fördjupning och praktisk församlingspraktik. Läs och låt dig inspireras!"

Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare


"Undervisning och mission är omistliga delar av kyrkans liv. Stenmans bok belyser utmaningar och förutsättningar för hur detta arbete kan bedrivas lokalt i Sverige idag. Att göra lärjungar är en liten bok med ett stort och angeläget uppdrag."

Jakob Wirén, docent i systematisk teologi, ärkebiskopens teologiska sekreterare


"Det Peter Stenman har fångat in och presenterar i sin uppsats är del av en världsvid rörelse. Åtminstone i västvärlden, i den postkristna tiden och postmoderna kulturen, finns det idag många exempel på vad denna återupptäckt av kyrkans väsen som missionerande gemenskap betyder. Fresh Expressions, Nya sätt att vara kyrka, Nyplantering, Smågruppsarbete, Alphabaserat arbete, kärt barn har många namn och olika uttryck. Peter har inte bara sett, läst och dragit slutsatser, han har också sammanfattat och kommunicerar dessa erfarenheter på ett bra sätt.

Jag rekommenderar varmt hans uppsats, inte bara till läsning utan även till att göra praktik av. ”Gå du och gör sammalunda” (Luk 10:37)."

Björn Gusmark, kyrkoherde i Solberga pastorat, inspiratör i Nya sätt att vara kyrka


"Denna bok ger en mycket god överblick av den missionella teologin. Peter sammanför de internationella teologernas viktiga arbete med oss som arbetat missionellt i svensk kontext och undersöker hur denna missionella församlingsteologi uttrycks i tre svenska lokala församlingar.

Om du är ute efter kunskap, inspiration eller praktiska tankar kring missionellt församlingsarbete är den här skriften en god källa att ösa ur!"

Richard Hultmar, föreståndare i Korskyrkan Stockholm, EFK


"I våra församlingsinstruktioner står det ofta mycket lite om mission och ändå är det en väsentlig del av grunduppdraget i att vara församling. I Peter Stenmans bok finns fem teser att teologiskt bearbeta och låta sig utmanas av. Varje församling behöver både en övergripande missionsstrategi såväl som en plan för hur mission och evangelisation kan ske i det lokala sammanhanget.

Som levande stenar i det andliga tempelbygge som pågår behöver alla döpta troende få goda verktyg att kunna utöva sitt uppdrag som ambassadörer för Guds rike. Här tycker jag att Peter Stenmans bok ger goda ingångar till en missionsteologi som får lov att ta plats och bli en del av församlingens DNA."

Björn Nilsson, Församlingsherde i Svenska kyrkan


"Varmt tack för boken och vad en kommer att betyda för kyrkan."

Martin Modéus, Ärkebiskop av Uppsala


"Peter lyfter fram det som vi alla i kyrkan djupt inom oss vet är sant; att missionen måste få en mycket mer framträdande roll i våra församlingar. Vi som kyrka har fått ett stort, svårt och vackert uppdrag, att hjälpa människor hitta tro. Men ibland blir det självklara bortglömt, undanskyfflat eller medvetet förpassat till det som någon annan ska göra men inte jag.

Jag vill varmt rekommendera dig att läsa bok, därefter lägger du ner den och GÖR det han skriver om. Låt teori och praktik gå hand i hand."

Marie-Louise Nilsson, Alpha Sverige

Titel: Att göra lärjungar
Förlag: Arkendev