Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Andlig sång B – den fullständiga utgåvan

249 kr - 249 kr
249 kr
249 kr - 249 kr
249 kr
SKU 978-91-972457-8-4
"Introduktion till strof 28 Eftersom vi har sagt att Gud inte gör bruk av något annat än kärlek, så vill jag här ange skälet till detta innan vi förklarar strofen. Orsaken är att alla våra verk och ansträngningar, även om de vore de största tänkbara, ingenting är i Guds ögon. Genom dem kan vi nämligen inte ge honom någonting eller uppfylla hans enda önskan, vilken är att upphöja själen. För egen del önskar han ingenting eftersom han inte har behov av det. Om något är honom välbehagligt är det själens upphöjelse. Och eftersom det inte finns något annat sätt på vilket han kan upphöja henne än genom att göra henne till sin jämlike, finner han sitt behag i att hon älskar honom. Det som kännetecknar kärleken är att den gör den som älskar lik den älskade. Då nu själen i detta tillstånd äger fullkomlig kärlek kallas hon Guds Sons Brud, vilket innebär jämlikhet med honom. I denna vänskapens jämlikhet har de båda allt gemensamt, vilket Brudgummen själv säger till sina lärjungar: 'Jag har kallat er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min Fader' (Joh 15:15) Ur BTJ-häftet: "Detta långa diktverk tillhör världslitteraturen, men det är inte lätt att förstå. Dikten består av 40 strofer med diktarens utförliga kommentarer och förklaringar till varje strof. Ämnet är själens andliga väg och längtan till det eviga livet, till föreningen med Gud... Dikten bör lämpligen läsas en strof i taget under koncentration och meditation." (av Birgitta Gren)

Titel: Andlig sång B – den fullständiga utgåvan
Förlag: Karmel