Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Allmän amnesti : predikningar och tilltal i kortform

240 kr - 240 kr
240 kr
240 kr - 240 kr
240 kr
SKU 978-91-7463-497-6
Allmän amnesti är en predikosamling. Att vara förkunnare är att vara beroende av andra som predikat och arbetat teologiskt. Ingen förkunnelse kan leva och förnyas utan detta beroende bakåt. Dessutom kräver predikoarbetet en teologisk förankring, en delaktighet i livet och samhällsfrågorna och en insikt om att predikanten själv är föremål för Guds handlande. Denna samling predikningar är ett försök att visa vad predikandets hantverk är. Predikan är en egen genre. Den skall inte i första hand berätta om något utan skall dela ut något - det upprättande evangelium som får oss att orka räta på ryggen och ta emot livet på nytt. Predikan skall inte heller handla om predikanten och predikantens tro utan skall handla om den Gud som möter i livets nyskapelse, som gör motstånd mot all världens djävulskap och visar sitt ansikte i Kristus och som aldrig ger upp om människan. Margareta Brandby-Cöster (f 1947) är teol. dr., fil. lic. och prästvigd 1970 för Karlstads stift. Hon har doktorerat på lutherska drag i Selma Lagerlöfs författarskap och har skrivit om luthersk teologi och förkunnelse. Hon har översatt en rad danska teologer till svenska, såsom Knud Hansen, K. E. Løgstrup, Johannes Møllehave, Leif Grane och Bent Falk. Större delen av sitt liv har hon tjänstgjort som församlingspräst, framför allt i Karlstads stift men också som kyrkoherde i Göteborgs Masthuggs församling 1988-95 och som sjukhuspräst i Malmö 1972-75. De fyra sista åren före pensioneringen 2012 tjänstgjorde hon som komminister i Norrstrands församling i Karlstad och utgav för några år sedan predikosamlingen, Våga vara människa (2006), som här får sin fortsättning.

Titel: Allmän amnesti : predikningar och tilltal i kortform
Förlag: Arkendev