Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se
Vår telefonväxel fungerar inte i nuläget. Vänligen maila ditt ärende till oss på info@arken.se

Lunds stift i nordost: Glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 1 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2018

180 kr - 180 kr
180 kr
180 kr - 180 kr
180 kr
SKU 978-91-983935-1-4
Genom nedslag i lundastiftets kyrkohistoria visar boken hur stiftet ständigt växelverkat med sin omvärld. Sex forskare från Göteborgs respektive Lunds universitet skildrar lokal helgonkult under medeltiden i ett kontinentalt perspektiv, kloster- och konventsupplösningar under femtonhundratalet, blivande prästers studieresor till främst Greifswald tiden omkring 1700, präster som flydde till Danmark under skånska kriget på 1670-talet, pietism och herrnhutism under 1700-talet och emigration till Amerika under senare delen av artonhundratalet. Redaktörer är Stig Alenäs, Ingmar Brohed och Anna Minara Ciardi. [Språk: Svenska] Häftad

Titel: Lunds stift i nordost: Glimtar av Blekinges kyrkohistoria, del 1 - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2018
Förlag: Stiftshistoriska Sällskapet I Lunds Stift