Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande

Jensen, Mikael

Antalst

Artikelnummer

978-91-44-07440-5

Lagerstatus

Beställningsvara

Köp 100 för 254 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 271 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 288 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 298 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 305 kr/st - spara 10%

339 kr

inkl. moms

Beskrivning

Lärande är centralt i det mesta vi gör. Kanske särskilt under vår fritid.

Den här boken handlar huvudsakligen om hur vi människor lär oss och tar samtidigt med tiden som en väsentlig faktor för lärande. Vårt sätt att förhålla oss till tid påverkar hur vi lär.

Det som kallas den fria tiden skapar förutsättningar för lärande som skiljer sig från lärande inom ramen för mer styrd tid.

Relaterade begrepp som informellt och formellt lärande diskuteras. Flera teorier om lärande beskrivs.

Författaren använder en mängd exempel för att illustrera olika sätt att se på tid och lärande. De mest centrala delarna berör barns lärande inom fritidshem, förskola och skola, men även lärande i hemmiljö och platser där barn befinner sig på sin fritid.

Boken vänder sig i första hand till lärare och andra professionella som arbetar med barn under deras fritid. Fritidshemmet diskuteras i ett eget kapitel men alla delar av boken är relevanta för fritidshemsverksamhet.