Om tro och vetande

Om tro och vetande

Carls, Rainer

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-35-8

Lagerstatus

slut på förlaget

Köp 100 för 73 kr/st - spara 47%

Köp 50 för 78 kr/st - spara 44%

Köp 25 för 83 kr/st - spara 40%

Köp 10 för 86 kr/st - spara 38%

Köp 5 för 88 kr/st - spara 37%

139 kr

inkl. moms

Beskrivning

År 1949 utgav Ingemar Hedenius sin kristendomskritiska bok Tro och vetande, som utlöste en sällan skådad kulturdebatt. Men tyvärr uppstod aldrig någon fruktbar dialog mellan kristendomens försvarare och Hedenius, som av många ansågs ha gått segrande ur striden. Slutligen avstannade också samtalet om den religiösa trons förhållande till vetandet helt och hållet.

Enligt författaren utgick tro- och vetandedebatten från en otillräcklig analys av vad som avses med tro och »vetande». Debatten vilade dessutom på en oreflekterad ideologisk grundsyn – gemensam för både Hedenius och hans kristna opponenter – enligt vilken kunskap och religiös tro inte har något med varandra att skaffa.

I boken visas hur en noggrannare analys av termer som »tro», »övertygelse», »försanthållande», »vetande», »sanning» m. fl. leder till en problematisering av Hedenius ideologiskt betingade grundsyn. Därmed kastas nytt ljus över frågan om Guds existens, om Guds förhållande till det onda, och om den kristna trons förhållande till förnuft och vetenskap. I en filosofihistorisk exposé visas också hur den svenska tro-och vetandedebatten lider av att ha förbigått flera viktiga distinktioner som infördes redan av kyrkofäderna och av medeltidens skolastiker. [Språk: Svenska] Häftad