Kyrie och gloria: Att levandegöra gudstjänsten för ungdomar

Kyrie och gloria: Att levandegöra gudstjänsten för ungdomar

Nissen, Charlotta Rosman

Antalst

Artikelnummer

978-91-7315-268-6

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 148 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 158 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 168 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 174 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 178 kr/st - spara 10%

198 kr

inkl. moms

Beskrivning

Kyrie och Gloria är ett praktiskt metod material för att levandegöra gudstjänsten för ungdomar. Grunden är Oxie församlings konfirmand- och ungdomsarbete.Utgångspunkten är de sex latinska ord som utgör gudstjänstens grund: Kyrie, Gloria, Sanctus, Credo, Pax och Agnus Dei.Utifrån en mängd infallsvinklar (praktiska övningar, samtal, musik, symboler med mera) fylls desa ord med liv och innehåll på ett sätt som blir begripligt och engagerande för ungdomar idag.Som en röd tråd genom arbetet går led orden ”livet in i mässan och mässan ut i livet”. Ungdomarna ska känna sig del aktiga i gudstjänsten, känna att deras liv och deras vardag får plats i kyrkorummet. Samtidigt ska gudstjänsten erbjuda verktyg för att möta vardagslivet. [Språk: Svenska] Häftad