I glädje och sorg: Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning

I glädje och sorg: Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning Kampanj

BOKREA 2023

Aggedal, Jan-Olof

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-84-6

Lagerstatus

Så långt lagret räcker

89 kr149 kr

inkl. moms

Beskrivning

Att predika vid vigsel och begravning är något annat än att predika vid söndagens gudstjänst.

En vigsel eller en begravning berör på ett direkt sätt det egna livet, både för de närmast berörda och för släkt och vänner som sluter upp kring dem.

I glädje och sorg är en bok för präster och pastorer som vill fördjupa sin reflektion över vad det innebär att predika vid vigslar och begravningar.

Vad är i dessa sammanhang »det goda talet», och hur kan det utformas?

För sina slutsatser bygger författaren på egen och andras forskning och på sin egen erfarenhet som präst i Svenska kyrkan.

Genomgående pekar boken på prästens uppgift att i den givna situationen formulera tolkningar av kristen tro som innebär ett erbjudande till åhörarna om en möjlig livstydning.

På denna möjlighet kan åhörarna i sin tur, om de finner den trovärdig, bygga vidare med egna livstydningar.

Det är först när tydningen tas emot och integreras i den lyssnandes liv som den får en konkret funktion.

Jan-Olof Aggedal är kyrkoherde samt teol. dr. i kyrkovetenskap vid Lunds universitet.