I glädje och sorg: Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning

I glädje och sorg: Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning

Aggedal, Jan-Olof

Antalst

Artikelnummer

978-91-88552-84-6

Lagerstatus

i lager

Köp 100 för 119 kr/st - spara 20%

Köp 50 för 127 kr/st - spara 15%

Köp 25 för 135 kr/st - spara 10%

Köp 10 för 140 kr/st - spara 6%

Köp 5 för 143 kr/st - spara 4%

149 kr

inkl. moms

Beskrivning

Att predika vid vigsel och begravning är något annat än att predika vid söndagens gudstjänst.

En vigsel eller en begravning berör på ett direkt sätt det egna livet, både för de närmast berörda och för släkt och vänner som sluter upp kring dem.

I glädje och sorg är en bok för präster och pastorer som vill fördjupa sin reflektion över vad det innebär att predika vid vigslar och begravningar.

Vad är i dessa sammanhang »det goda talet», och hur kan det utformas?

För sina slutsatser bygger författaren på egen och andras forskning och på sin egen erfarenhet som präst i Svenska kyrkan.

Genomgående pekar boken på prästens uppgift att i den givna situationen formulera tolkningar av kristen tro som innebär ett erbjudande till åhörarna om en möjlig livstydning.

På denna möjlighet kan åhörarna i sin tur, om de finner den trovärdig, bygga vidare med egna livstydningar.

Det är först när tydningen tas emot och integreras i den lyssnandes liv som den får en konkret funktion.

Jan-Olof Aggedal är kyrkoherde samt teol. dr. i kyrkovetenskap vid Lunds universitet.