Helige Franciskus, Ikontryck 40x34cm

Helige Franciskus, Ikontryck 40x34cm

Gerdmar, Lars

Antalst

Artikelnummer

IKONTRYCKHF

Lagerstatus

I lager

250 kr

inkl. moms

Beskrivning

Ikon målad av Lars Gerdmar till påven Franciskus vid hans Sverigebesök 2016. Foto: Mattias Piltz./Icon painted by Lars Gerdmar to Pope Francis.

Denna ikon av den helige Franciskus - ett av de nya motiv jag har skapat - målades 2016 på beställning från de svenska lutherska och katolska kyrkorna som en gemensam, ekumenisk gåva till påven Franciskus som tack för hans besök i Sverige. Den ska vid ett uppföljande möte till det som i oktober 2016 i Lund ägde rum inför nästa års högtidlighållandet av reformationen gemensamt överlämnas till påven i Rom av ärkebiskop Jackelén och biskop Arborelius. Välkommen att vid sidan av kommentaren nedan och läsa en särskild presentation apropå detta och denna ikon under rubriken: Ikon till påven/icon to the Pope (se huvudmenyn).

Den helige Franciskus – även kallad Guds lille fattige – föddes 1182 i Assisi och är ett våra mest älskade helgon. Han var son till en av stadens rikaste köpmän, en rikedom Franciskus dock snart skulle vända ryggen. Som en skapelsens präst och medeltida profetgestalt är han en andlig vägledare för många.

Franciskus avbildas här i den miljö som var hans egen, bland Umbriens kullar, träd och floder, uppvaktad av allehanda fåglar och fiskar, som han hyste särskild kärlek till. Han står framför porten till den lilla San Damianokyrkan. Från ett målat krucifix på väggen där – en underbart vacker ikon som idag finns i basilica di Santa Chiara – hörde han Kristus säga: Franciskus, sätt igång och återställ mitt hus, som faller i ruiner! Detta blev början på den franciskanska rörelse med oräkneliga munkar och lekmän som alltsedan dess har spelat så stor roll i uppbyggandet av Guds rike. Till Sverige kom franciskanerna på 1200-talet och finns idag fortfarande etablerade på flera platser i landet.

Med en innerlighet som inte går att ta miste på ser vi hur Franciskus tar sig an den fruktade vargen från Gubbio, som efter helgonets stränga förmaningar har givit upp sin blodtörst på människorna – ett av denne ovanlige munks många under. Denne best, som innan han mött Franciskus godhet var en sådan skräck för samhället, får här representera de våldsbenägna och utstötta människorna, och den förgrymmade ankan bredvid kyrkporten, som så uppfordrande blänger på helgonet, de högmodiga som saknar förståelse för en så långtgående kärlek till de fattiga och sjuka, eller som här var fallet till en omvänd våldsverkare

Franciskus är glad och nöjd trots att han ingenting äger – eller snarare just därför. Gift med fru Fattigdom kunde hans inre liv blomma, öppnades hans ögon för livets verkliga rikedomar. Franciskus talade om skapelsens helighet – och kan kallas ekologins skyddshelgon – såväl som om det odelade hjärtat och kyrkans förnyelse. På hans väg vandrar de som lämnat fåfänga och andligt hyckleri bakom sig, befriade från penningbegäret kompromisslöst vill gå i Jesu fotspår.

Flodens friska vatten och de glatt lekande fiskarna, de sjungande fåglar som likt fria andar lyfter sig mot himlen, höjdernas vårfärgsskrud, blommornas renhet, kyrkans mysterium och människohjärtan, var de rikedomar Guds lille fattige tog väl vara på och pekade på under sin korta vandring på jorden († 1226). En sammanfattning av hans livshållning finner vi i Franciskusbönen:

Herre, gör mig till ett redskap för din fred.

Låt mig bringa kärlek där hatet råder.

Låt mig bringa förståelse där orätt har begåtts.

Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.

Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.

Låt mig bringa tro där tvivlet råder.

Låt mig bringa hopp där misströstan råder.

Låt mig bringa ljus där mörker råder.

Låt mig bringa glädje där sorgen råder.

O, Mästare, låt mig inte så mycket

söka att bli tröstad, som att trösta,

inte så mycket söka att bli förstådd, som att förstå,

inte så mycket söka att bli älskad, som att älska.

Ty det är genom att ge som man får.

Det är genom att glömma sig själv

som man finner sig själv.

Det är genom att förlåta som man blir förlåten.

Det är genom att dö som man uppstår

till det eviga livet.

_______________________________________________

This icon of Saint Francis - one of the new icons I have created - was painted 2016 on commission of the Swedish Lutheran and Catholic Churches as a common, ecumenical gift to Pope Francis as a sign of gratitude to his visit to Sweden. It will, at a followup meeting to the th the ecumenical meeting which took place in October 2016 before next years solemnization of the Reformation jointly be delivered to the Pope in Rome by the Swedish Lutheran Archbishop Jackelén and Bishop Arborelius.