Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

Löwegren, Mikael & Hagberg, Markus (red.)

Antalst

Artikelnummer

978-91-7777-223-1

Lagerstatus

I lager

209 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad innebär det egentligen att förvalta sakramenten enligt Svenska kyrkans ordning? Här belyses det svenskkyrkliga mässfirandet utifrån olika perspektiv: spiritualitet, historia, dogmatik, kyrkorätt, ekumenik samt pastoralt arbete. Boken vill vara en resurs för ett gestaltande av eukaristin som befrämjar de kristnas synliga enhet. Enhetens tecken är arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021. De sex artiklarna är ursprungligen en serie föredrag på Laurentiistiftelsen i Lund. Sist i boken finns fyra punkter som tillsammans ger vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken.