En gåtfull spegelbild: Om Gudsbilder i modern skönlitteratur

En gåtfull spegelbild: Om Gudsbilder i modern skönlitteratur

Friberg, Ingemar

Antalst

Artikelnummer

978-91-7580-602-0

Lagerstatus

I lager

Köp 100 för 187 kr/st - spara 25%

Köp 50 för 199 kr/st - spara 20%

Köp 25 för 212 kr/st - spara 15%

Köp 10 för 219 kr/st - spara 12%

Köp 5 för 224 kr/st - spara 10%

249 kr

inkl. moms

Beskrivning

Skönlitteraturen upptar ofta, och på många olika nivåer, inslag från den kristna traditionen. De kan vara synliga vid det första påseendet, men också finnas mellan raderna och kräva omläsning och uttolkning för att framträda. I denna bok analyseras ett antal skönlitterära texter från det svenska, engelska och franska språkområdet med syftet att visa hur inslag från den kristna traditionen samverkar och får gudsbilden att framträda. Den bredare frågan som ställs är hur Gud gestaltas i modern skönlitteratur. Gudsbilden framträder i ett intensivt samspel med andra mänskliga dimensioner än den rent religiösa. Den blir ett uttryck för människans försök att förstå sig själv som individ och samhällsvarelse i namn av det absoluta.

Ingemar Friberg är docent i litteraturvetenskap och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.