Den evangeliska teologin : en introduktion

Den evangeliska teologin : en introduktion

Barth, Karl

Antalst

Artikelnummer

978-91-985698-2-7

Lagerstatus

Beställningsvara

239 kr

inkl. moms

Beskrivning

Vad är kristen teologi? Vad kännetecknar det teologiska arbetet? Bortom vanliga stereotyper om teologi som något verklighetsfrämmande, dogmatiskt, ovetenskapligt eller onödigt, skildrar Karl Barth teologin som något som berör hela livet, som utmanar och överraskar. Evangelisk teologi kännetecknas av glädje såväl som kritisk reflektion, av anspråkslöshet såväl som frihet.

Fram träder bilden av en teologi där Gud och Guds handlande i Israels historia och i Jesus Kristus står i centrum och där Guds vittnen spelar en avgörande roll. Det är en teologi som aldrig kan bli färdig, en teologi som präglas av förundran och häpnad, som föder förpliktelse och tro. Den har dock sina faror, såsom ensamhet, tvivel och anfäktelse, men bärs samtidigt av ett hopp. I allt detta märks behovet av sådana dygder som ödmjukhet, urskillning, uthållighet och mod. Och därmed formas ett teologiskt arbete vars grundton är bönen som går hand i hand med studiet, som finns till för att tjäna Gud, kyrkan och världen och som bottnar i den kärlek som bär tillvaron.

Den evangeliska teologin är Barths sista föreläsningsserie som professor där han reflekterar över sitt livslånga arbete. Med värme och djup, precision och poetisk klang förmedlar den fortfarande insikt och inspiration till alla som på något sätt håller på med teologi. Det här är en bok att återvända till gång på gång.

Schweizaren Karl Barth (1886–1968) brukar beskrivas som 1900-talets viktigaste teolog. Förutom sitt samhällsengagemang (bland annat motstånd mot nazismen) är han känd för sin starka betoning på Gud som treenig och Jesus Kristus som teologins centrum. Han blev även en viktig gestalt inom den ekumeniska teologin.