Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Kompass för livet – en praktisk troslära

0 kr - 0 kr
0 kr
129 kr
129 kr - 129 kr
129 kr
SKU 978-91-98695-66-3
Vi behöver veta hur den kristna tron sitter ihop, och framför allt hur det vi möter i livet hör ihop med Gud. Sådan kunskap hjälper oss att leva, tro och vittna. I denna bok möter du en sammanfattning av den kristna tron. De centrala delarna av tron framställs i korta kapitel. De olika kristna lärornas praktiska följder för våra liv lyfts också fram. Den kristna tron inte är en torr teori, utan en levande verklighet. Innehållet är inspirerat av den tolkning av Bibeln och tron som reformatorn Martin Luther förde fram. Han talade och skrev därför att han hade återupptäckt evangeliet – de goda nyheterna om Jesus Kristus – som genom tiderna förvandlat otaliga människors liv. Samtidigt är luthersk teologi i grunden ekumenisk. Det mesta som lyfts fram delas brett i kristenheten. Välkommen med på en snabbtur genom teman som skapelse, synd, frälsning, kyrka, Andens verk, tidens slut med mera. I allt som tas upp löper relationen mellan Gud och människa som en röd tråd. Tomas Nygren, teolog och präst i EFS, har under många år arbetat som lärare vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala. Han är även engagerad i student och ungdomsarbetet genom Lötenkyrkan i Uppsala, förkunnare, och återkommande teologiskribent i tidningen EFS Budbäraren. Detta är Tomas fjärde bok.

Titel: Kompass för livet – en praktisk troslära
Förlag: EFS