Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Guds barns trygghet I

269 kr - 269 kr
269 kr
269 kr - 269 kr
269 kr
SKU 978-91-9843-385-2
Detta är första delen i en unik serie med hittills opublicerade handskrivna predikoutkast av Rosenius, kompletterade och tolkade i dagens ljus av bland andra Peter Halldorf, Runar Eldebo, Elisabeth Sandlund och Esbjörn Hagberg. Magnus Persson, präst och inspiratör inom EFS, beskriver boken såhär: ”Rosenius texter har haft en avgörande betydelse för mig personligen, inte minst i urskiljandet mellan synd och moralism och distinktionen mellan evangeliets goda nyheter och allmänt goda råd. Alltför få i dagens generation känner till Rosenius gärning eller har läst hans verk. Därför ser jag med stor glädje att förut ej publicerade predikningar kommer oss till del genom den här utgivningen. I tv-programmet Så mycket bättre visar det sig vara ett beprövat koncept att ge gamla hits ges nytt liv och når nya generationer. Formatet bygger på att olika sångare gör sin egen förnyade version av andra artisters sångskatt. Det betyder inte nödvändigtvis att det blir så mycket bättre än originalet, men att text och musik får ny uppmärksamhet. Förhoppningsvis kan denna bok få samma effekt när en rad förkunnare i vår tid tar sig an Rosenius predikoutkast för att förmedla sin version i god roseniansk, evangelisk och själavårdande anda.”

Titel: Guds barns trygghet I
Förlag: EFS