Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Framtiden tillhör oss

0 kr - 0 kr
0 kr
195 kr
195 kr - 195 kr
195 kr
SKU 978-91-98695-68-7
Med klimatförändringar och pandemin i färskt minne hör vi om ökande våld och hot om krig. Mörka moln skuggar vår framtid och hoppet sviktar. Var finns Gud i allt kaos? Hur ska vi orientera oss i en alltmer komplex värld? De verktyg vi behöver finns i Bibeln, i Guds uppenbarelser i historien, i församlingen och i vägledning som den Helige Ande vill ge oss.  Framtiden tillhör oss vill ge dig som läsare insikter om Gud och samtiden, ge dig hopp för framtiden och en frimodighet att gestalta Guds vilja idag. Boken ger dig nycklar till att se tillvaron utifrån ett större, längre, vidare och djupare perspektiv och din roll i den. Det finns en framtid och ett hopp i en alltmer orolig och komplex värld. ”Berätta om din dröm Martin!”. Orden är Mahalia Jacksons och hon ropade dem till Martin Luther King, under en retorisk paus vid hans mest kända tal. Då hände något inom Martin. Han avvek från sitt manus och började tala om det som var hans dröm och han gjorde det på ett sätt som kom att förändra världen. Denna bok tar avstamp i detta utrop, men ger sedan ett ”utrop” till dig och mig som läsare som kan få samma effekt: det kan förändra vår värld. Det här är en bok som vill ge dig trygghet inför framtiden. Boken är lättläst och illustrativ. Den förmedlar en förankring som håller att både leva och dö på. Världen ropar efter hopp och i den kristna tron finns grunden för ett hopp som håller idag och in i framtiden. Denna bok förmedlar inte bara kunskap om detta hopp utan inspirerar till att ta ett steg i tro och finna vila i det hoppet. Jag rekommenderar denna bok varmt.  Anders Sjöberg, bibellärare

Per-Eive Berndtsson är EFS-präst. Han var initiativtagare till, samt arbetade under 32 år i Kornhillskyrkan i Halmstad. Per-Eive har under många år varit med i ledarskapet för New Wine, arbetat nationellt med församlingsplantering och församlingsutveckling, samt är författare till ett antal böcker. Han arbetar som bibellärare och är engagerad som förkunnare på möten och konferenser runt om i landet.

Titel: Framtiden tillhör oss
Förlag: EFS