Smuts, skam, status: Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken

Smuts, skam, status: Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken

Kazen, Thomas

Antalst

Artikelnummer

9789170612718

Lagerstatus

Beställningsvara

269 kr

inkl. moms

Beskrivning

Västerlandet har en historia av förtryck och förtal av homosexuella som bygger på en blandning av religiösa och kulturella föreställningar. Men de bibliska texter som fördömer samkönade sexuella handlingar är få och knappast begripliga utan grundläggande kunskap om antika samhällsmönster och föreställningar.

I Smuts, skam, status. Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken granskas ett urval texter från Främre Orienten, Grekland och Rom utifrån tre tolkningsparadigm: renhetorenhet, makt och underordning, samt heder och skam. Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm, visar hur en bakomliggande hierarkisk och hedersrelaterad grundsyn kan göra texterna mer begripliga. Han reflekterar också över de stora skillnader och likheter mellan antika och moderna värderingar, som kan anas här.