Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Vidgade perspektiv på lidandets problem

259 kr - 259 kr
259 kr
259 kr - 259 kr
259 kr
SKU 978-91-7504-399-9
Lidande och ondska utgör realiteter i vår värld som vi människor, oavsett gudstro och livsåskådning, på något sätt måste förhålla oss till. Samtidigt är det ett anmärkningsvärt faktum att så mycket av den religionsfilosofiska litteraturen fokuserat på frågan om hur en allgod och allsmäktig Gud kan tillåta lidande. I denna antologi angriper ett antal välinsatta forskare ämnet med syftet att vidga perspektiven. Hur ska man se på lidande utifrån ett feministiskt perspektiv? Utgör lidande ett problem för en ateist eller en agnostiker? Hur kan en person som tror på karma och återfödelse hantera problem med lidande och ondska? Detta är bara några av de frågor som diskuteras kring detta tidlösa ämne. Mjukband. 382 sidor.

Titel: Vidgade perspektiv på lidandets problem
Förlag: Dialogos