Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Trons personliga ansikte

198 kr - 198 kr
198 kr
198 kr - 198 kr
198 kr
SKU 978-91-7777-077-0
Pierre Favre (1506 1546) var en jesuit som ville ägna hela sitt liv åt att vittna om Gud. Han levde som vi i en orolig tid med politiska och religiösa motsättningar. Genom upptäckten av den så kallade Nya världen vidgades världen enormt samtidigt som den krympte under en process som vi idag kallar globalisering. Favre är påven Franciskus favorithelgon. De egenskaper som präglade hans person är sådant som vår tid kan behöva. Han sökte dialog i en tid av splittring, polarisering och fiendskap. Han hade en enkel fromhet som i allt kunde se den Gud som älskar. Han ägde både en urskiljningsförmåga som fick honom att handla klokt, och en beslutsamhet som vågade språnget ut i det ovissa. Favre visar oss hur man genom tidens många utmaningar kan växa som kristen.

Titel: Trons personliga ansikte
Förlag: Artos & Norma