Sidan är under uppbyggnad, viss funktionalitet kan därför saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.
Sidan är under utveckling, viss funktionalitet kan därmed saknas. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Tillitens gemenskap

346 kr - 346 kr
346 kr
346 kr - 346 kr
346 kr
SKU 978-91-526-3789-0
Tillitens gemenskap tydliggör hur kyrkorådsledamöter och församlingsanställda ser på kyrkorådets arbete och uppgift och bygger på ett stort antal intervjuer med kyrkoråd, kyrkoherdar samt anställda i tre församlingar. Boken tar upp frågor som: - Hur bör kyrkorådet vara utformat för att möta framtidens utmaningar? - Vilka komponenter är viktiga för ett gott samarbete? - Hur skapar man tillit och ett ”vi”? - Vilken kunskap och kompetens är viktig för kyrkorådsledamöter? - Hur formar vi konstruktiva relationer mellan kyrkoråd, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda? Innehåller reflekterande frågor att fördjupa sig i enskilt eller i grupp. Boken avslutas med några praktiska förslag på vägar framåt för att skapa tillit och därmed ett gott och fungerande team.

Titel: Tillitens gemenskap
Förlag: Verbum